Hoạt động tập huấn của Hội LHPN tỉnh Bình Thuận, Quảng Bình

30/09/2022
- Bình Thuận: Hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ tham gia lãnh đạo/quản lý HTX và có ý tưởng khởi nghiệp
- Quảng Bình: Nâng cao kỹ năng cho Ban dự án và tình nguyện viên nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ
Bình Thuận: Hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ tham gia lãnh đạo/quản lý HTX và có ý tưởng khởi nghiệp

- Bình Thuận: Hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ tham gia lãnh đạo/quản lý HTX và có ý tưởng khởi nghiệp

Từ ngày 28-30/9/2022, Hội LHPN tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ đang tham gia lãnh đạo/quản lý Hợp tác xã và phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp năm 2021-2022. Lớp thứ nhất với chuyên đề: Nâng cao năng lực quản trị Hợp tác xã do Thạc sĩ Lã Sơn Ka - giảng viên, tư vấn viên của Trung tâm kinh tế và tư vấn hợp tác, Trường cán bộ quản lý nông nghiệp phát triển nông thôn 2, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tới 30 nữ lãnh đạo/quản lý HTX cấp địa phương. Lớp thứ hai tập huấn hỗ kiến thức khởi nghiệp và hướng dẫn xây dựng kinh doanh cho 35 phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp năm 2021-2022 do Thạc sĩ Nguyễn Hữu Trường - Trưởng Văn phòng VCCI Chi nhánh tại Bình Thuận trực tiếp chia sẻ các chuyên đề: tư duy khởi nghiệp; lộ trình khởi nghiệp; phân tích ý tưởng kinh doanh; phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh... gắn với trao đổi thực tế ý tưởng khởi nghiệp của từng học viên...

Thông qua các lớp tập huấn sẽ giúp cho phụ nữ có cách nhìn tổng quan hơn về vai trò và trách nhiệm khi tham gia lãnh đạo/quản lý, vận hành HTX hoạt động đạt hiệu quả gắn với việc định hướng ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch khởi nghiệp phù hợp với cá nhân, đặc điểm của địa phương và nhu cầu thực tế; hiện thực hóa ý tưởng thành công trong tương lai, góp phần phát triển kinh tế gia đình, nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế.

- Quảng Bình: Nâng cao kỹ năng cho Ban dự án và tình nguyện viên nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh Quảng Bình và Tổ chức Plan vùng Quảng Bình về thực hiện Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới để chăm sóc và phát triển trẻ thơ”, trong 2 ngày 19-20/9/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Plan Quảng Bình tổ chức tập huấn kỹ năng điều hành nhóm cho Ban dự án và các tình nguyện viên nhóm cha mẹ cấp tỉnh.

Trong khuôn khổ 2 ngày, các học viên được giảng viên truyền đạt các kiến thức về kỹ năng tuyên truyền trong điều hành sinh hoạt nhóm cha mẹ. Đồng thời, giúp cho các tình nguyện viên và Ban dự án hiểu rõ hơn về kỹ năng trình bày, điều hành sinh hoạt nhóm; các phương pháp điều hành nhóm chủ động, hiệu quả; hiểu được quy trình tổ chức và sinh hoạt nhóm, trao đổi kinh nghiệm; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình sinh hoạt nhóm cha mẹ. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các tình nguyện viên và Ban dự án các xã phát huy được vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực trong tổ chức các hoạt động của Dự án.

Hà Giang; Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video