Hội LHPN Đắc Lắc góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội

28/10/2020
Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được xem là một trong những nội dung quan trọng, then chốt, tạo cơ hội cho phụ nữ thể hiện quan điểm, phát huy trình độ, năng lực, nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội.
Các đơn vị trong Cụm thi đua số 4, Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột ký kết giao ước thi đua thực hiện các hoạt động vì phụ nữ và trẻ em.

Cụ thể hóa quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng, chính quyền ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số... Đây là cơ sở để từng cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bình đẳng giới cho phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Huyện Cư M’gar hiện có 2.523 nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), chiếm 63,3% tổng số CNVCLĐ huyện quản lý. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cư M’gar Nguyễn Thị Vọng cho biết, Liên đoàn Lao động huyện và cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ nữ; tạo nguồn, chọn cử nữ cán bộ công đoàn tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp, giữ chức vụ lãnh đạo ở các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong huyện ngày càng tăng. Tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp chiếm 72,16%, trong đó tỷ lệ nữ giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch chiếm 61,51%. Từ năm 2010 đến nay, công đoàn các cấp trong huyện đã giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 355 đoàn viên là nữ vào Đảng.

Thực hiện vai trò giám sát, tham mưu thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột đã chủ trì và phối hợp tổ chức các cuộc giám sát về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Bình đẳng giới... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố cũng thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Thành ủy, UBND thành phố với cán bộ, hội viên; đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ nữ bảo đảm tỷ lệ hợp lý; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Hội LHPN thành phố bảo đảm dân chủ, đúng quy trình quy định...

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp cơ sở đạt 25,4% (tăng 3,4% so với nhiệm kỳ trước), cấp huyện 16,4% (tăng 3,2% so với nhiệm kỳ trước). Cán bộ nữ lãnh đạo cấp sở và tương đương chiếm 27,7%, cấp phòng và tương đương chiếm 31,36%.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắc Lắc Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho biết, ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ nữ các cấp. Qua đó đã kiến nghị với Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, không phê duyệt nhân sự đại hội nếu đơn vị chưa bảo đảm đủ tỷ lệ cán bộ nữ. Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp còn chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ để phụ nữ thể hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị như: phát động đợt thi đua đặc biệt, tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng và tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo, quản lý”, “Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giám sát, phản biện xã hội và công tác cán bộ nữ, phát triển đảng viên nữ”; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về giới và bình đẳng giới, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng thương thuyết cho nữ ứng cử viên tham gia HĐND lần đầu, kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ nữ chủ chốt các cấp...

Hội LHPN tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đặc thù đối với phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Krông Bông.

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt đánh giá: Công tác bình đẳng giới đối với phụ nữ trong lĩnh vực chính trị trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội bình đẳng tham gia vị trí lãnh đạo, giữ các chức danh chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trẻ hóa, dày dạn kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

baodaclac

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video