Hội LHPN 7 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc: Hơn 16 tỷ đồng và 1 triệu khẩu trang tham gia phòng chống COVID-19

23/11/2020
Đây là một trong 7 hoạt động nổi bật của Hội LHPN 7 tỉnh trong Cụm thi đua khu vực trung du, miền núi phía Bắc trong năm 2020. Đặc biệt, trong các đợt tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Hội LHPN 7 tỉnh trong cụm thi đua đã cấp phát miễn phí hơn 1 triệu chiếc khẩu trang và quyên góp ủng hộ bằng tiền, hiện vật trị giá trên 16 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN 7 tỉnh thuộc Cụm thi đua trung du, miền núi phía Bắc đạt được trong năm 2020.

Ngày 20/11, Hội LHPN các tỉnh thuộc Cụm thi đua khu vực trung du, miền núi phía Bắc (Bắc Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái và Thái Nguyên) đã tiến hành tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021.

Đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu thi đua

Báo cáo tại hội nghị, bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên, Cụm trưởng Cụm thi đua, cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN các đơn vị trong Cụm đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động đổi mới nội dung và cách thức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ công tác Hội; điều chỉnh phương pháp tổ chức các hoạt động/sự kiện tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ.

Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên, Cụm trưởng Cụm thi đua, phát biểu

7 hoạt động nổi bật của Cụm thi đua

+ Tham gia phòng chống có hiệu quả đại dịch COVID-19. Hội LHPN trong cụm đã quyên góp ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm tổng trị giá 16 tỷ 364 triệu đồng; cấp phát 1 triệu 174 ngàn 949 chiếc khẩu trang.

+ Triển khai hiệu quả, sáng tạo chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" và đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em".

+ Trao đổi, đề xuất giải pháp xây dựng tổ chức Hội mà cụ thể là đội ngũ chi hội trưởng phù hợp với tình hình mới.

+ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với những mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực.

+ Thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

+ Triển khai các mô hình sản xuất nông sản an toàn, tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

+ Tham mưu có hiệu quả về công tác cán bộ nữ. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tăng so với nhiệm kỳ trước.

Các đơn vị đã xây dựng và ban hành các văn bản phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"; phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em"chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV; tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của Hội.

Kết quả 7/7 tỉnh trong Cụm đều đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã đăng ký với TW Hội trong năm 2020. Đã có nhiều mô hình hay, nhiều cách làm hiệu quả được biểu dương, giới thiệu, tuyên tuyền và nhân rộng.

Trong năm 2020, các cấp Hội thuộc 7 tỉnh trong Cụm thi đua đã có 7 hoạt động nổi bật được đánh giá cao trong bối cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đánh giá: Mặc dù Hội LHPN các cấp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19 nhưng Hội LHPN 7 tỉnh trong Cụm có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, đạt được những kết quả nổi bật. Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ các cấp và nỗ lực của Hội LHPN tỉnh, tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ các cấp của các tỉnh về cơ bản tăng, thấp nhất là 1%, cao nhất là 6,7%; 6/7 tỉnh có tỷ lệ nữ cấp uỷ cả 3 cấp trên 15%.

Tổ chức tốt đại hội phụ nữ các cấp

Tại hội nghị, cùng với việc trao đổi về những kết quả đạt được, các đại biểu còn nêu lên những khó khăn, hạn chế và đề xuất với Trung ương Hội một số nội dung cụ thể.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, cho rằng một trong những nội dung quan trọng tâm đối với Hội LHPN các tỉnh là tổ chức thành công đại hội phụ nữ 3 cấp (cơ sở, huyện, tỉnh). Vì vậy, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh uỷ để chỉ đạo và tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đặc biệt, tập trung chuẩn bị chu đáo việc xây dựng văn kiện Đại hội và công tác nhân sự cho Đại hội. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;  tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" trong đó có việc đề xuất, giới thiệu nguồn nhân lực nữ tham gia ứng cử; tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới, các đề án, chương trình phối hợp, thực hiện dự án "Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 (khi được phê duyệt); triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam bằng việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, thí điểm một số mô hình mới.

Cũng trong dịp này các đại biểu đã tìm hiểu thực tế một số mô hình phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2021, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đảm trách vai trò Cụm trưởng thi đua

https://phunuvietnam.vn/t

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video