Hội LHPN Hà Tĩnh: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát vốn vay qua ngân hàng

26/03/2010
Ngày 23/3/2010 Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát hoạt động nhận uỷ thác cho vay vốn qua ngân hàng.

Tham dự lớp tập huấn có 50 thành viên là đại diện Ban giám đốc 2 ngân hàng; thường trực, cán bộ phụ trách nguồn vốn của 12 huyện, thành, thị; cán bộ phong trào tỉnh hội.

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được nghe đại diện phía ngân hàng cung cấp các thông tin về tình hình dư nợ, nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi... do các câp hội quản lý. Đồng thời hướng dẫn quy trình, phương pháp, nội dung kiểm tra giám sát và giải đáp một số thắc mắc trong quá trình thực hiện hoạt động nhận uỷ thác cho vay vốn qua ngân hàng ở các cấp Hội.

Trương Thị Lượng
Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video