Hội LHPN huyện Duy Tiên (Hà Nam) có 8 CLB nữ doanh nhân.

18/04/2006
Cùng với củng cố xây dựng tổ chức Hội, năm 2005 Hội LHPN huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã phát triển được thêm 6 CLB,

nâng tổng số CLB nữ doanh nhân trong toàn huyện lên 8 CLB với 211 thành viên. Các CLB tổ chức tập huấn kiến thức về quản lý doanh nghiệp nhỏ, quản lý nguồn vốn vay, trao đổi kinh nghiệm đầu tư kinh doanh, đồng thời phát động đóng góp quỹ, tạo điều kiện cho thành viên vay vốn phát triển kinh tế, thăm hỏi hội viên khi ốm đau. . .Có 80 doanh nghiệp nữ được vay vốn với số tiền gần 1 tỷ đồng; có 50 chị được vay gần 800 triệu đồng phát triển kinh tế, góp phần làm giảm hộ nghèo trong Hội xuống còn 8,8% theo tiêu chí mới.

Thuỳ Hương - Hà Nam .

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video