Hội LHPN Mai Sơn (Sơn La): Hỗ trợ 1.900 hộ gia đình hội viên thoát nghèo

17/05/2010
Với chủ đề: "Hướng mạnh về cơ sở, tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập", trong những năm qua, Hội LHPN huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp hội triển khai tốt các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, đa dạng hoá các hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện và khả năng phát triển của địa phương.

Hội đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động chị em hội viên áp dụng kỹ thuật mới, tăng thâm canh, năng suất, chất lượng sản phẩm để nâng cao thu nhập cho gia đình; phối hợp tổ chức được 854 lớp tập huấn về kiến thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho gần 14 ngàn lượt chị em, đạt 39,9% tổng số hội viên phụ nữ trong huyện; thường xuyên định định hướng cho chị em tập trung vào sản xuất các mặt hàng phù hợp với nhu cầu thị trường và phát huy được tiềm năng sẵn có của địa phương.

Để hỗ trợ hội viên có vốn đầu tư sản xuất, các cấp hội phụ nữ đã nhận uỷ thác qua ngân hàng Chính sách xã hội trên 100 tỷ đồng cho 11 ngàn lượt hội viên vay đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Hội đã tiếp tục duy trì và phát triển chương trình tín dụng tiết kiệm dưới mô hình Quỹ xã hội ( Quỹ hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển), hoạt động ở 13/22 xã, thị trấn; lập 1.106 nhóm tiết kiệm tín dụng với 5.526 hội viên tham gia vay vốn và gửi tiết kiệm. Từ năm 2005 đến nay, số tiền gửi tiết kiệm của hội viên là 12. 636.000.000 đồng. Quỹ đã hỗ trợ cho trên 20 ngàn lượt hội viên vay 42.136.000.000 đồng với các hình thức như: vốn vay trung hạn, vay thời vụ, vay bổ sung. Quỹ đã tổ chức 253 lớp tập huấn quản lý, sử dụng vốn, quản lý rủi ro trong sản xuất cho 7.590 lượt hội viên. Qua kiểm tra, hầu hết các nguồn vốn vay đều được chị em sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh những hoạt động hỗ trợ trên, Hội còn tăng cường công tác tuyên truyền, giúp đỡ lẫn nhau ngày công lao động, cây, con giống các loại cho 2.378 lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo làm chủ hộ với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Đồng thời vận động chị em ủng hộ được 131.600.000 đồng, xoá 29 nhà tạm.

Với những hoạt động thiết thực, trong 5 năm qua các cấp hội phụ nữ huyện Mai Sơn đã hỗ trợ được 1.900 hộ gia đình hội viên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, hàng trăm hộ vươn lên khá giả.

Nguyễn Thị Ngà (Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video