Hội LHPN Nghi Xuân, Hà Tĩnh: 128 mô hình kinh tế thu nhập 30-50 triệu đồng/năm.

29/08/2005
Hội LHPN huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút vốn từ nhiều nguồn được 14 tỷ đồng cho trên 7.500 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình và xây dựng mô hình phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
Hội đã xây dựng được 128 mô hình kinh tế giỏi, trong đó nhiều mô hình cho thu nhập từ 30-50 triệu đồng/năm. Điển hình như mô hình dịch vụ, chăn nuôi của chị Nguyễn Thị Liên ở chi hội 8 (xã Xuân Hồng), mỗi nămthu nhập 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn tư vấn cho các thành viên CLB doanh nghiệp nữ kinh doanh giỏi trên địa bàn mở rộng sản xuất, kinh doanh theo hướng đa dạng hoá ngành nghề và phối hợp với Công ty Đức Phong (Nghệ An) mở hai lớp dạy nghề mây đan xuất khẩu cho 64 hội viên
Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video