Hội LHPN quận Liên Chiểu: Phấn đấu “ngày càng ít phụ nữ, trẻ em bị tổn thương, ngày càng nhiều phụ nữ, trẻ em hạnh phúc”

06/07/2021
Đại hội đại biểu phụ nữ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã diễn ra và thành công, qua đó, Hội LHPN TP tiến hành rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội đại biểu phụ nữ quận, huyện, đơn vị tiếp theo.
Đại hội đại biểu phụ nữ quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội có sự tham dự của 126 đại biểu chính thức đại diện cho trên 17.000 hội viên phụ nữ trong toàn quận.

Nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội trên địa bàn quận Liên Chiểu ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực, chăm lo đời sống mọi mặt cho hội viên, phụ nữ. Kết quả, nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã đạt và vượt như chỉ tiêu giảm nghèo vượt 5,2%, chỉ tiêu giới thiệu việc làm cho phụ nữ vượt 6,8%; chỉ tiêu về xây dựng và sửa chữa mái ấm tình thương vượt 9,6%,...

Phát biểu tại Đại hội, bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của cán bộ, hội viên phụ nữ quận Liên Chiểu đã đạt được, nhất là đánh giá cao việc triển khai các hoạt động, các mô hình tạo dấu ấn trong phong trào phụ nữ của quận nhiệm kỳ vừa qua; Đồng thời đề nghị cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trong quận có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Hội, phát huy tiềm năng, trí tuệ của lao động nữ trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững. Tập trung nghiên cứu, tham mưu cấp ủy, chính quyền để triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”, hướng đến Liên Chiểu “ngày càng ít phụ nữ, trẻ em bị tổn thương, ngày càng nhiều phụ nữ, trẻ em hạnh phúc”.

Với phương châm “Phụ nữ Đà Nẵng phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiên phong hành động vì thành phố an toàn, thân thiện, hạnh phúc”; “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội”, nhiệm kỳ mới Ban Chấp hành Hội LHPN quận Liên Chiểu tiếp tục đoàn kết, sáng tạo gặt hái được nhiều thành tích vững chắc, xứng đáng với niềm tin yêu của các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN quận Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 21 ủy viên; chị Lê Thị Hằng tiếp tục tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN quận, nhiệm kỳ 2021-2026.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

 

Trong bối cảnh cả thành phố đang quyết liệt, khẩn trương phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Đà Nẵng đã kịp thời báo cáo xin ý kiến ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về chủ trương tiến hành Đại hội đại biểu phụ nữ phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời chỉ đạo Hội LHPN cấp quận/huyện, các đơn vị chủ động báo cáo cấp ủy cùng cấp về thời gian Đại hội, xây dựng các phương án, nội dung, chương trình Đại hội phù hợp, đảm bảo đúng quy trình.

Trên cơ sở đó, Hội LHPN quận Liên Chiểu đã nỗ lực, chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan tổ chức thành công Đại hội vừa đảm bảo tính trang trọng vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Đại hội đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, đúng nguyên tắc 5K, tất cả các đại biểu tham dự Đại hội đều được xét nghiệm Covid-19.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video