Hội LHPN tỉnh Đắk Nông với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

29/06/2018
Nhằm góp phần giữ gìn hạnh phúc trong mỗi gia đình, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về phòng, chống tội phạm và tện nạn xã hội, tập trung quản lý giáo dục con em trong gia đình, hạn chế những nguyên nhân phát sinh tội phạm.

Theo đó, các cấp Hội định kỳ xây dựng, cung cấp tài liệu tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ ở các lứa tuổi, nghề nghiệp tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông, diễn đàn, hội thi… lồng ghép với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

6 tháng đầu năm 2018, Hội LHPN tỉnh đã mở các lớp tập huấn, tổ chức truyền thông về phòng chống ma túy, tội phạm mua bán người, truyền thông xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vữngthu hút sự tham gia của 1.150 chị. Các chi, tổ hội xây dựng và nhân rộng trên 75 mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: Câu lạc bộ “5 không, 3 sạch,“Hạnh phúc gia đình”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Gia đình không vi phạm pháp luật”, Câu lạc bộ “Phụ nữ quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “rau sạch”.... Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, góp phần hạn chế tội phạm và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cộng đồng dân cư, từ mỗi gia đình.

Cùng với đó, công tác giáo dục, cảm hóa đối tượng phạm tội và tệ nạn xã hội được các cấp Hội tham gia tích cực và đạt hiệu quả cao. Bằng tình cảm, trách nhiệm, cán bộ, hội viên phụ nữ đã vận động, thuyết phục các đối tượng nghiện ma túy, vi phạm pháp luật sau khi cải tạo trở về xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng thông qua các hình thức hỗ trợ thiết thực như động viên, chia sẻ, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, giúp đỡ ngày công...

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là mở đợt truyền thông phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người gắn với phát móc khóa in thông điệp phòng chống ma túy cho tuyên truyền viên nòng cốt tại Cư Jut, Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phan Thị Minh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video