Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất chính sách

09/03/2020
Với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều giải pháp đồng bộ được thực hiện, năm qua công tác nghiên cứu đề xuất chính sách; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách: Xác định được tầm quan trọng của việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách sẽ góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội, tác động thiết thực đối với hội viên, phụ nữ, năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tham mưu đề xuất được 6 chính sách/chương trình/kế hoạch liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Cụ thể, Hội LHPN tỉnh đã tham mưu đề xuất 02 chính sách: Đề xuất UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh và Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 1893 của Chính phủ về bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp, chi hội trưởng phụ nữ, giai đoạn 2019-2025 (tổng kinh phí thực hiện Đề án là 2,838 tỷ đồng, trong đó đề nghị TW hỗ trợ 2,245 tỷ; tỉnh 594 triệu đồng). Cấp huyện tham mưu, đề xuất, ban hành 04 chính sách/chương trình/kế hoạch, trong đó 7/10 huyện/thành Hội tham mưu, đề xuất hỗ trợ máy tính cho cơ sở Hội; Hội LHPN huyện Hiệp Hòa đề xuất UBND huyện cấp 415,5 triệu đồng mua 5.696 chiếc xô tặng 3.753 gia đình hội viên; Hội LHPN huyện Việt Yên, Lạng Giang đề xuất UBND huyện hỗ trợ 505 triệu đồng trồng con đường hoa; Hội LHPN huyện Yên Thế tham mưu đưa Giải bóng đá nữ vào chương trình Lễ hội Yên Thế của huyện hằng năm... Đến nay, 6/6 chính sách đã được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả tích cực.

Công tác giám sát, phản biện xã hội: Ngay từ đầu năm 2019, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã định hướng 02 nội dung giám sát trọng tâm đối với cấp huyện, thành Hội và cơ sở về việc triển khai thi hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cấp. Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức được 487 cuộc giám sát và đã có 295 ý kiến kiến nghị, đề xuất với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sau giám sát để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Các cấp Hội tổ chức phản biện xã hội đối với Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) thông qua các hội nghị, hội thảo và lấy ý kiến rộng rãi của 47.355 cán bộ, hội viên phụ nữ. Ngoài ra, các cấp Hội có văn bản tham gia đóng góp ý kiến đối với văn bản dự thảo của UBND, HĐND, các sở/ban/ngành của địa phương; các văn bản có liên quan đến phụ nữ, trẻ em...Qua theo dõi, cấp huyện đã có 114/120 ý kiến được các cơ quan chức năng tiếp thu; cấp cơ sở đã có 693/710 ý kiến được các cơ quan chức năng tiếp thu.

Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: C03 cấp Hội đã đề xuất, tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên phụ nữ. Từ đó, cấp tỉnh đã chủ động đề xuất Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang tiếp xúc chuyên đề "Một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em" trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; 10/10 huyện/thành Hội thu thập thông tin, ý kiến đề xuất, tổ chức 10 diễn đàn đối thoại giữa cán bộ, hội viên phụ nữ với các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; đặc biệt, đây là năm đầu tiên triển khai đến cấp cơ sở, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các huyện/thành Hội chọn điểm tổ chức Hội nghị đối thoại cấp cơ sở, hướng dẫn quy trình, các bước tổ chức, phân công cán bộ về dự điểm, sau đó rút kinh nghiệm và triển khai các cơ sở còn lại. Kết quả, 230/230 cơ sở đã tổ chức thành công 230 diễn đàn đối thoại giữa cán bộ, hội viên phụ nữ với các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương. Sau diễn đàn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên phụ nữ­­­.

Ngoài ra, các cấp Hội đóng góp 1.982 ý kiến đối với cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu và cán bộ, công chức, đảng viên, đã có 1.900 ý kiến được tiếp thu.

Phát huy các kết quả đã đạt được của năm 2019, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiệm vụ công tác chính sách luật pháp và nỗ lực nhiều giải pháp đồng bộ để tiếp tục đạt kết quả cao trong năm 2020.

 

Ngọc Minh - VP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video