Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, Hòa Bình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

07/01/2020
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh và Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh (thứ hai trái ảnh qua) trao Cờ thi đua của TW Hội LHPN VN cho Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

- Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh:

Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và phát động cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm thơ và ca khúc về phụ nữ Bắc Ninh có bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo.

Năm 2019, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh ngày càng có chiều sâu, chủ động, sáng tạo, lựa chọn vấn đề ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm để triển khai.

Nhiều hoạt động tham gia của phụ nữ góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: Tham gia vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, đường cây, đường hoa... đem lại thay đổi rõ rệt trong đời sống cho người dân tại các địa phương.

Năm 2019, toàn tỉnh có 603 hộ/650 hộ được Hội giúp đạt đủ 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch, trong đó có 163/315 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; thành lập mới 32 “CLB Phụ nữ hát Dân ca Quan họ”, nâng tổng số toàn tỉnh là 425 CLB, ra mắt và duy trì hơn 300 CLB TDTT; 12 “Làng nông thôn mới/ Khu phố kiểu mẫu” với 3.141 hộ, vượt 50% so với kế hoạch, ra mắt 23 “Làng 3 sạch”, nâng tổng số toàn tỉnh đến nay là 136 “Làng 3 sạch” ở 109/126 cơ sở; tiếp tục duy trì 12 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 6 mô hình 4 trong 1”. Tính đến nay, Hội LHPN tỉnh đã ra quyết định giải ngân được 61,5 tỷ đồng, cho 97 dự án phụ nữ khởi nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, Đào Hồng Lan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua và 2 cuộc vận động gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên trong hệ thống Hội về phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Bảo vệ môi trường” với các hoạt động bảo vệ môi trường và chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tuyên tuyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; nâng cao hoạt động giám sát, phản biện xã hội và có nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh và Hội LHPN khen thưởng.

Ngay sau hội nghị, Hội LHPN tỉnh phát động cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm thơ và ca khúc về phụ nữ Bắc Ninh”  hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, qua đó tuyển chọn những tác phẩm thơ và ca khúc có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, khắc họa hình ảnh phụ nữ Bắc Ninh tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, để khích lệ các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh học tập, rèn luyện, làm theo; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và đông đảo quần chúng nhân dân về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Bắc Ninh-Kinh Bắc; khẳng định vai trò và những đóng góp của phụ nữ Bắc Ninh và Hội LHPN tỉnh trong quá trình phát triển của tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn CNH-HĐH đất nước.

Cũng dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thảo bản thảo cuốn Lịch sử Phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Ninh (1930-2020). Đây là tài liệu quý, có giá trị trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ giai đoạn hiện nay, có ý nghĩa thiết thực cho cán bộ hội hiểu về truyền thống, phong trào phụ nữ để học tập, tham khảo, giúp hội viên, phụ nữ và bạn đọc tiếp cận được các thông tin đầy đủ của phong trào phụ nữ Bắc Ninh từ năm 1930-2020.

- Hội LHPN tỉnh Hòa Bình:

Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tổng kết các mô hình trong thực hiện cuộc vận động (CVĐ) "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới (NTM) của Hội LHPN tỉnh Hòa Bình có sự tham dự và chỉ đạo của ông Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.ư

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hòa Bình trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng giới 

Trong năm 2019, các cấp Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tập huấn về khởi nghiệp và dạy nghề, chuyển giao KHKT cho trên 9.270 hội viên; hỗ trợ 21 mô hình kinh tế tập thể, 59 phụ nữ khởi nghiệp, giúp 1.752 hội viên vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 3 tỷ đồng... Đặc biệt, thực hiện chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập các mô hình hoạt động hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em lồng ghép với thực hiện Đề án 938 và thực hiện Dự án JIFF "Tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng, chống bạo lực giới” với tổng kinh phí trên 1,9 tỷ đồng.

Kết quả các mô hình trong thực hiện CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” xây dựng NTM do Hội LHPN tỉnh chỉ đạo điểm giai đoạn 2017-2019, các cấp Hội đã xây dựng, kiện toàn 45 loại hình mô hình trong hệ thống Hội. Trong đó có 10 mô hình do tỉnh trực tiếp chỉ đạo điểm đã góp phần thực hiện hiệu quả CVĐ và phong trào xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh đề nghị trong năm 2020, Hội LHPN các cấp phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội LHPN tỉnh lần thứ 16, Nghị quyết số 17 về công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020, Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về Công tác cán bộ nữ; Tăng cường chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, xa; Nâng cao hiệu quả công tác nhằm thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia; Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng lựa chọn giới thiệu những hội viên có đủ điều kiện tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp...

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho 6 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tỉnh; Bằng khen cho 3 tập thể. Hội LHPN tỉnh khen thưởng 16 cá nhân và 23 tập thể có thành tích trong phong trào phụ nữ, hoạt động Hội năm 2019 và phong trào thi đua phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM.                                                     

BTG Hòa Bình, Thu Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video