Hội LHPN tỉnh Bình Định hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến thích ứng thời kỳ Covid

07/10/2021
Trong thời gian qua, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh thì các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, xây dựng hợp tác xã, phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững của Hội LHPN tỉnh Bình Định đã có nhiều chuyển biến tích cực, với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình có hiệu quả ngày càng được nhân rộng.
Cán bộ Hội và hội viên phụ nữ là chủ các doanh nghiệp/HTX, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia các lớp tập huấn trực tuyến do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp thực hiện

Tuy nhiên, đợt dịch covid-19 lần thứ 4 bùng phát (tính từ tháng 5/2021), Bình Định phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, một số địa phương trong tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì hầu hết các doanh nghiệp trong tỉnh nói chung và các cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp do nữ làm chủ nói riêng đều chịu ảnh hưởng tiêu cực, cụ thể như: không tiếp cận được khách hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh thu giảm mạnh, phải cho nhiều lao động nghỉ việc… Vấn đề ứng phó với đại dịch covid-19 là một thách thức lớn đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanhkhởi nghiệp, trong đó đòi hỏi người làm kinh doanh phải có sự thích ứng nhanh, chuyển đổi từ hình thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh online. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp, các cửa hàng để “sống chung” với đại dịch covid- 19.

Để hỗ trợ chị em, Hội LHPN tỉnh Bình Định đã cử cán bộ Hội và hội viên phụ nữ là chủ các doanh nghiệp/HTX, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia các lớp tập huấn trực tuyến do TW Hội LHPN Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức như: “Nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, “Tập huấn thương mại điện tử và livestream bán hàng”, lớp đào tạo “Nâng cao năng lực huấn luyện viên khởi nghiệp”… Qua đó, bước đầu xây dựng các hạt nhân nòng cốt được trang bị các kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận hình thức kinh doanh online và ứng dụng thương mại điện tử đang rất phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Từ đội  ngũ này mở rộng tập huấn, nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ Hội, hỗ trợ hội viên phụ nữ có nhu cầu kinh doanh, khởi nghiệp chuyển đổi hình thức kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với đại dịch covid-19.

Bùi Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video