Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Đẩy mạnh phương châm “ Nói trọng tâm làm trọng điểm”

08/07/2020
Hội LHPN tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (mở rộng) khóa XIII nhằm sơ kết công tác Hội, phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết 2 khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” và “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách của các cấp Hội”.
Biểu dương và khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dự Hội nghị có ông Ayun H’Bút – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo, đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị phối hợp.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện phương châm “Nói trọng tâm, làm trọng điểm”, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, bám sát chỉ tiêu Nghị quyết và nội dung chỉ đạo của cấp trên trong công tác Hội, triển khai đến các cấp Hội đạt được những kết quả nổi bật.

Cụ thể, 100% cấp Hội triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 gắn với đợt thi đua đặc biệt “90 hành động vì sự bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em Gia Lai” với 47 buổi truyền thông có 2.855 lượt hội viên phụ nữ và 1.650 trẻ em  tham gia;Trình diễn, trưng bày 1.240 áo dài hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”; Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến.

Chủ động thực hiện các phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 1.176 nhà vệ sinh được xây mới và đưa vào sử dụng, thành lập mới 07 “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” với 239 thành viên tham gia, nâng tổng số 173 chi hội với 12.412 hộ tham gia, trồng mới 19,8km “Con đường hoa”, 22,8km “Hàng rào xanh”

Triển khai tham gia góp ý dự thảo Văn kiện đại hội Đảng các cấp với sự tham gia của 264 cán bộ Hội, 165.305 hội viên. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội đảm bảo kế hoạch đề ra, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; năng động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh, ủng hộ lực lượng kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn trên 1.5 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá và bàn biện pháp để tiếp tục thực hiện 2 khâu đột phá trong 6 tháng cuối năm: “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ”; “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề suất chính sách của các cấp Hội”.

Bà Phạm Thị Tố Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, 6 tháng cuối năm, các cấp Hội sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2020; tiếp tục rà soát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 để xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021, quyết tâm thực hiện đảm bảo chỉ tiêu nhiệm kỳ; nỗ lực, chủ động tham mưu công tác cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy, HĐND các cấp; chuẩn bị triển khai Đại hội phụ nữ 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); tổ chức các hoạt động, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Triển khai cuộc thi 75 năm thành lập Hội LHPN tỉnh và Hội thi “Duyên dáng Áo dài Xưa và Nay”.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã biểu dương và khen thưởng 04 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Gia Lai

CÁC ĐỀ ÁN

Video