Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ Hội nghị điển hình tiên tiến, giao lưu chi hội trưởng giỏi

08/06/2020
Hội LHPN tỉnh Gia Lai vừa tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến và giao lưu chi hội trưởng giỏi.
Đ/c Kpăh Thuyên-TUV-Phó chủ tịch UBND tỉnh và Phạm Thị Tố Hải-UV.ĐCT Hội LHPN VN-TUV-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 tại Hội nghị đánh giá, 5 năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và đạt được những kết quả rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực.

Các phong trào thi đua do TW Hội phát động được Hội LHPN tỉnh triển khai cụ thể thành các phong trào sát với thực tiễn của địa phương như phong trào “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp; phong trào “Phụ nữ Gia Lai tích cực xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào xây dựng tổ chức Hội vững mạnh...

Từ các phong trào thi đua, các cấp Hội đã biểu dương, khen thưởng 48.964 điển hình tiên tiến, trong đó 37.348 chị được tặng danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc, “Phụ nữ tiêu biểu”; ra mắt 128 câu lạc bộ“Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng” với số tiền tiết kiệm trên 4 tỷ đồng và giúp 5.842 phụ nữ nghèo làm chủ hộ, qua đó có 3.872 chị thoát nghèo; 4.017 hộ được các cấp Hội giúp với nhiều hình thức và đã đạt được các tiêu chí “5 không, 3 sạch” góp phần nâng tổng số hộ gia đình đạt các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” toàn tỉnh lên 148.077 hộ.

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã thu hút đông đảo sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh góp phần nâng tổng số hội viên phụ nữ hiện nay lên 225.825 hội viên trên tổng số 287.672 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (đạt tỷ lệ 78,5%).

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Hội LHPN 17/17 huyện, thị thành và Hội Phụ nữ các đơn vị LLVT đã biểu dương 286 tập thể, 463 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua của các cấp Hội giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpăh Thuyên đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, Hội tiếp tục sáng tạo, đổi mới trong công tác Thi đua khen thưởng, chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình trên các lĩnh vực để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, đặc biệt những tấm gương phụ nữ người dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu với các chi hội trưởng phụ nữ giỏi; Đồng thời biểu dương 90 điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực trong 5 năm qua, trong đó có 03 tập thể và 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 34 tập thể và 51 cá nhân điển hình được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen.

Btg Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video