Hội LHPN tỉnh Hà Nam: Tìm giải pháp thu hút phụ nữ tham gia hoạt động hội

19/06/2020
Sáng 16/6/2020, Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức tọa đàm “Giải pháp tập hợp, thu hút hội viên tham gia hoạt động Hội”.
Các đại biểu tham dự hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm đánh giá, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Hà Nam luôn xác định công tác tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ tham gia tổ chức Hội là một nhiệm vụ then chốt trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại các chi, tổ phụ nữ được cấp ủy, chính quyền, các ngành đánh giá hiệu quả.

Tuy nhiên, hoạt động của các chi hội chưa đồng đều, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của những nhóm đối tượng đặc thù như phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên, nữ công nhân lao động…, công tác quản lý hội viên, tập hợp phụ nữ vào Hội gặp không ít khó khăn.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ thẳng thắn, trách nhiệm. Trong đó, chỉ rõ, tỷ lệ thu hút hội viên ở một số cơ sở còn thấp do chưa có nhiều hình thức, nội dung phong phú để tổ chức sinh hoạt hội, chưa có giải pháp cụ thể, thiết thực, kịp thời để thu hút hội viên; công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tại các khu công nghiệp, đặc biệt là các đối tượng phụ nữ cao tuổi, học sinh, sinh viên, phụ nữ đi làm ăn xa chưa hiệu quả…

Bà Trần Thị Ngân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam cho biết, để quyết liệt chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nâng cao tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội, thời gian tới, các cấp Hội cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên hiểu về tổ chức Hội, giúp chị em hiểu được những lợi ích thiết thực mà tổ chức Hội có thể mang lại, chăm lo đời sống mọi mặt cho phụ nữ, trẻ em, từ đó chị em tự nguyện tham gia vào Hội. Đặc biệt, các chi hội, Hội cơ sở phải thường xuyên rà soát nắm chắc, phân loại cụ thể số phụ nữ có mặt tại địa bàn, số phụ nữ chưa vào Hội để có kế hoạch tuyên truyền, vận động, thuyết phục; đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, khai thác nguồn lực hỗ trợ phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn vay, đào tạo nghề giúp chị em có thu nhập ổn định tại địa phương; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lựa trọn thời gian sinh hoạt chi hội cho phù hợp; tổ chức các hoạt động tập hợp, thu hút nữ công nhân tham gia sinh hoạt ở địa bàn dân cư, các hoạt động của hội hỗ trợ các chi hội yếu…

VP Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video