Hội LHPN tỉnh Hậu Giang giám sát việc thực hiện công tác cán bộ nữ

16/06/2020
Hội LHPN tỉnh Hậu Giang do bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn vừa tổ chức giám sát Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Chỉ thị 35).
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Châu Thành

Đoàn đã giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị 35, trong đó công tác giới thiệu, quy hoạch cán bộ nữ tại 2 huyện Long Mỹ và Châu Thành.

Theo đó, công tác tham mưu, giới thiệu nguồn cán bộ nữ và quy hoạch cán bộ nữ đã được các địa phương quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Tại huyện Long Mỹ, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2020 – 2025 cấp xã đạt 22,41%, Ban Thường vụ (BTV) đạt 20% (8/8 xã, thị trấn đều có nữ tham gia BTV Đảng ủy). Cán bộ nữ được tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị được quan tâm với 68 chị được đào tạo trung cấp, 06 chị được đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Đối với huyện Châu Thành, tỷ lệ nữ tham gia BCH nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt 15,57%, BTV đạt 7,6%. Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội cấp huyện có 82 nữ được quy hoạch đạt 37,96%.

Kết thúc đợt giám sát, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị bổ sung thêm một số nội dung, trong đó có công tác giới thiệu nên mạnh dạn đưa cán bộ nữ vào các vị trí quy hoạch nhiệm kỳ tới; công tác bố trí sắp xếp các vị trí nên quan tâm cho phù hợp ngay từ đầu để chị em cán bộ nữ phát huy lợi thế, khẳng định khả năng bản thân và bình đẳng hơn khi ra ứng cử.

Kết quả giám sát là một trong những căn cứ quan trọng để Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đề xuất, kiến nghị với Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong công tác cán bộ nữ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Út Tiên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video