Hội LHPN tỉnh Kiên Giang: 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

28/07/2021
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã tập trung tổ chức triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, tạo được những kết quả rõ nét.
Hội LHPN tỉnh vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn và tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Hội về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc khoa học, hướng về cơ sở, gần dân, sát hội viên, phụ nữ; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và biểu hiện tiêu cực khác... Sáng tạo, thay đổi, chọn cách làm phù hợp, đưa việc học và làm theo Bác gắn với các phong trào thị đua, hoạt động Hội phù hợp với nhu cầu thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế. 

Hội viên, phụ nữ tham gia gói bánh tét tặng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tuyến biên giới

5 năm qua, các cấp Hội đã đăng ký thực hiện có hiệu quả 1.033 hoạt động, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao; giúp 9.498 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 1,5% chung toàn tỉnh; biểu dương, khen thưởng 386 tập thể, 653 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào. Các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Tết Quân-Dân” và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Phát huy, củng cố các mô hình hiện có và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu; Tăng cường giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và công tác Hội.

Vũ Thị Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video