Hội LHPN tỉnh Nam Định: 5 năm triển khai đề án 939, thu hút trên 200 ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo

05/07/2022
Qua 5 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025 (gọi tắt Đề án 939), Hội LHPN tỉnh Nam Định đã chủ động tham mưu, triển khai phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Các đại biểu thăm quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của PNKN năm 2020

Hội đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức 11 lớp tập huấn về nội dung của Đề án tới 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp, đội ngũ báo cáo viên của Hội và các kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, Luật HTX 2012, kiến thức nâng cao quản lý và điều hành doanh nghiệp; các thủ tục về xây dựng tem nhãn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm... phụ nữ khởi nghiệp, nữ chủ doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị các HTX; Ban quản lý các THT/TLK và thành viên các HTX/THT/TL.

Hình ảnh Lễ ký kết CHPH với Liên minh HTX tỉnh năm 2020

Hội cũng đồng hành tích cực hỗ trợ đăng ký tem nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm và mẫu mã bao bì cho 02 HTX; Tuyên truyền vận động HVPN, thành viên TYM, nữ chủ DN/HTX/TLK xây dựng ý tưởng/dự án đăng ký tham gia Ngày PNKN cấp TW, cấp tỉnh tổ chức. 5 năm có 226 ý tưởng/dự án tham gia “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” của tỉnh, trong đó có 123 ý tưởng tiêu biểu cấp tỉnh, 52 tập thể, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp khả thi tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp TW, có 03 ý tưởng được TW Hội LHPNVN trao giải thưởng. Các ý tưởng đạt giải được hỗ trợ, đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển. Nhiều ý tưởng đã thành công, số lượng sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP ngày càng tăng, góp phần xây dựng NTM và tăng trưởng kinh tế của địa phương; triển khai thực hiện, xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia xây dựng NTM tại địa phương.

5 năm qua, Hội LHPN Nam Định đã tư vấn, hỗ trợ thành lập 08 HTX, 12 tổ hợp tác/tổ liên kết phát triển sản xuất kinh doanh do phụ nữ quản lý, điều hành , góp phần cho các đơn vị thực hiện có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập cho lao động, góp phần tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể đã tạo sự gắn kết phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh...

Diễn đàn Cơ hội, thách thức đối với phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

Đặc biệt, việc triển khai đề án đã góp phần tác động từng bước làm thay đổi nhận thức, tư duy thói quen sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thúc đẩy sự hợp tác liên kết phát triển sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, làm giàu cho gia đình, xã hội, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ ở nông thôn, có thu nhập ổn định, hạn chế phụ nữ phải đi làm ăn xa, có điều kiện chăm lo gia đình, nuôi dạy con tốt; hỗ trợ tín dụng cho phụ nữ bằng việc ký kết, nhận ủy thác các nguồn vốn vay cho hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ các nguồn vốn hiện nay 2.570 tỷ đồng, hỗ trợ 236.009 hộ vay tại 5.775 Tổ VV&TK, nhóm TDTK để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

Biểu dương 20 ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu năm 2021

Thông qua hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã được nâng cao về mọi mặt, bắt nhịp với xu thế mới, thích ứng với tình hình mới (phòng chống dịch bệnh, ứng dụng công nghệ số...). Việc triển khai Đề án khuyến khích thu hút các hộ gia đình phụ nữ sản xuất kinh doanh nhỏ và nhiều doanh nghiệp nữ, các HTX, các thành viên TYM tích cực đăng ký các ý tưởng tham gia, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn (2015-2020) và Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh giai đoạn (2020-2025).

Hồng Mận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video