Hội LHPN tỉnh Nghệ An: Nhận gói hỗ trợ trên 200 triệu đồng cho công tác truyền thông phòng chống dịch Covid-19

26/05/2020
Chiều 22/5/2020, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận gói viện trợ về phòng, chống dịch Covid 19 từ Tổ chức Đông Tây hội ngộ với tổng trị giá trên 200 triệu đồng để hỗ trợ 30 xã thuộc 3 huyện Tân Kỳ, Anh Sơn và Quỳ Hợp.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhằm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh và mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phòng chống bệnh khác như chân tay miệng, tiêu chảy, giun sán… thông qua ý thức rửa tay với xà phòng, Tổ chức Đông Tây hội ngộ thông qua Hội LHPN tỉnh trao tặng gói hỗ trợ trên 200 triệu đồng để trang bị các thiết bị rửa tay (bồn inox, thiết bị rửa tay labobo kèm các thiết bị phụ trợ như ghế, xô nước thải, xà phòng,...) cho 30 Trạm y tế xã, 30 trường mần non và 180 hộ dân nghèo có người khuyết tật trên địa bàn 30 xã của 3 huyện thực hiện dự án WOBA là Tân Kỳ, Anh Sơn, Quỳ Hợp.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa trong bối cảnh dù Việt Nam đã kiểm soát rất tốt công tác phòng chống dịch nhưng việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra, vẫn cần nâng cao ý thức phòng chống dịch với ý thức về rửa tay bằng xà phòng, nâng cao sức khỏe cho người dân.

 

Tổ chức Đông Tây hội ngộ là tổ chức phi chính phủ đã hoạt động tại Việt Nam trên 30 năm, với các dự án hướng về cộng đồng. Hiện nay, Tổ chức đang thực hiện Dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ” (Dự án WOBA) trên địa bàn tỉnh Nghệ An thông qua các hoạt động tuyên truyền về cải thiện sức khỏe cộng đồng và bình đẳng giới thông qua hỗ trợ dựa trên kết quả cho các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương nhằm tăng tỷ lệ tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh và Nước sạch; Huy động các nguồn lực đối ứng của địa phương đã hỗ trợ và xây dựng được trên 700 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vương Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video