Hội LHPN tỉnh Ninh Bình giám sát quy định bảo đảm bình đẳng giới trong bầu cử

07/04/2021
Đoàn giám sát của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình do bà Đào Thị Hoà, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn cùng với các thành viên trong đoàn: Thường trực Hội LHPN tỉnh, Lãnh đạo MTTQVN tỉnh, Sở Lao Động TB&XH, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định đảm bảo bình đẳng giới trong công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Kim Sơn và xã Hùng Tiến.
Đoàn giám sát làm việc

Tại các đơn vị giám sát, đoàn đã nghe Thường trực HĐND báo cáo và tập trung, trao đổi thảo luận về việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác bầu cử ở địa phương có đảm bảo đại diện của Hội LHPN tham gia thành viên trong các tổ chức bầu cử ở địa phương; Việc đảm bảo quy định về tiêu chuẩn, tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Việc thực hiện quy định tại Điều 9, Điều 53, Điều 56 Luật Bầu cử về bảo đảm tỷ lệ người tham gia ứng cử là phụ nữ về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; cơ cấu danh sách những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và Hội nghị hiệp thương lần thứ 2; công tác tuyên truyền, vận động bầu cử; những thuận lợi, khó khăn; nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất của đơn vị.    

Sau chương trình làm việc, đoàn giám sát thống nhất đánh giá cao công tác chuẩn bị. Nội dung báo cáo cơ bản bám sát các nội dung theo yêu cầu. Lãnh đạo quan tâm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác nhân sự, quy định về tiêu chuẩn, tỷ lệ người tham gia ứng cử là phụ nữ theo quy định, đảm bảo đại diện của Hội LHPN tham gia thành viên trong các tổ chức bầu cử ở địa phương.

Đoàn cũng đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban bầu cử các cấp huyện Kim Sơn quan tâm, có giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ nữ ứng cử viên trong danh sách chính thức từ 35% trở lên, phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử khoảng 30%. Hiệp thương thống nhất lựa chọn những phụ nữ đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn, không để nữ ứng cử viên gánh quá nhiều cơ cấu ảnh hưởng đến chất lượng của ứng cử viên và đại biểu nữ. Khi lập danh sách chính thức những người ứng cử tại các đơn vị bầu cử, đề nghị cần đảm bảo tương đồng về trình độ, về vị trí chức danh công tác, về kinh nghiệm công tác để tạo sự cạnh tranh công bằng trong bầu cử. Cần đảm bảo bình đẳng trong vận động bầu cử giữa ứng cử viên nam nữ tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Tổ chức tập huấn cho ứng cử viên, nhất là ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử, ứng cử viên là nữ...

Theo số liệu trong Báo cáo kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện Kim Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện: Tổng số đại biểu được bầu: 35 đại biểu. Số người được giới thiệu ứng cử sau Hội nghị hiệp thương lần 2: 65 ngườ trong đó đại biểu là nữ: 26 người = 40%.

Xã Hùng Tiến: Tổng số đại biểu được bầu: 25 đại biểu. Số người được giới thiệu ứng cử sau Hội nghị hiệp thương lần 2: 49 người. Đại biểu nữ: 13 người =25,6%.

Lệ Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video