Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận có Chủ tịch mới

18/12/2020
Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa XI để bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có đồng chí Lâm Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy.
Bà Phan Thị Ngân Hạnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy thông báo Công văn số 651-CV/ĐĐ ngày 07/12/2020 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam về thống nhất nhân sự giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận; Thông báo số 34-TB/TU ngày 09/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị thảo luận, thống nhất việc giới thiệu nhân sự đã được sự nhất trí của Đảng đoàn TW Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận, và tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, 100% ủy viên Ban Chấp hành có mặt biểu quyết tán thành bầu bổ sung 04 đồng chí vào Ban Chấp hành, 01 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh.Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phan Thị Ngân Hạnh trân trọng cám ơn sự tín nhiệm của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy và BCH Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận khóa XI; đồng thời khẳng định đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó.

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận hứa sẽ cố gắng nghiên cứu, học hỏi, không ngừng nổ lực cố gắng phấn đấu để cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo đề ra các chương trình, hoạt động thiết thực để Hội thực sự làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hồng Lê

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video