Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh hoàn thành Đại hội điểm cấp cơ sở

01/04/2021
Đến ngày 30/3, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần tổ chức thành công đại hội phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng kế hoạch.
Đại hội đại biểu phụ nữ phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí nhiệm kỳ 2021-2026

Với phương châm: Đoàn kết – Sáng tạo- Tự tin- Hội nhập – Phát triển, đã có 13/13 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành Hội nghị Chi hội và Đại hội điểm cấp cơ sở. Theo đó 1605/1609 chi hội tổ chức xong Hội nghị Chi hội; 25 cơ sở Hội đã tổ chức xong Đại hội điểm.

Đại hội điểm tại các cơ sở được sự tập trung chỉ đạo sát sao, trách nhiệm của Hội LHPN cấp trên; đồng thời nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ cấp huyện và cơ sở. Các đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, văn kiện, công tác nhân sự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền... thu hút được sự quan tâm theo dõi, ủng hộ của hội viên phụ nữ, tạo nên sự thành công, làm cho đại hội trở thành sự kiện chính trị, là ngày hội ý  nghĩa của phụ nữ tại cơ sở.

Theo đánh giá sơ bộ của Hội LHPN tỉnh, các đại hội điểm đã thành công, đạt yêu cầu đề ra. Ngay sau đại hội điểm, các cấp hội đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn.

Theo kế hoạch sẽ có 7/13 huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức xong dứt điểm Đại hội trong tháng 3,4 để tập trung cho công tác tuyên truyền vận động Bầu cử.

Hai đơn vị Hội LHPN cấp huyện (thành phố Uông Bí và huyện Ba Chẽ) được chọn chỉ đạo điểm Đại hội cấp huyện sẽ tổ chức Đại hội vào trung tuần tháng 6/2021 theo đúng kế hoạch.

Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video