Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng: Triển khai dự án “Tăng cường bình đẳng giới và giảm thiểu bạo hành gia đình”

18/06/2010
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị triển khai dự án “Tăng cường bình đẳng giới và giảm thiểu bạo hành gia đình” do tổ chức SIDA và Forum Syd đồng tài trợ, thông qua tổ chức AC - Thụy Điển. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban ngành, Hội LHPN tỉnh, 6 xã thực hiện dự án và tổ chức AC – Thụy Điển tại Hà Nội.

Dự án được triển khai thực hiện ở 6 xã thuộc hai huyện (Mỹ Tú và Vĩnh Châu), gồm: xã Thuận Hưng, Long Hưng, Mỹ Phước (Mỹ Tú), xã Hòa Đông, Vĩnh Hiệp, Lai Hòa (Vĩnh Châu) trong thời gian từ năm 2010 đến 2012, với tổng kinh phí 650.000 SEK, tương đương 1,6 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là giảm thiểu bất bình đẳng giới và bạo hành gia đình tại các địa bàn thực hiện dự án trên cơ sở nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ hành vi của nhóm đối tượng hưởng lợi và các nhà làm chính sách.

Nhân hội nghị này, Ban quản lý dự án đã quyết định bàn giao 6 bộ máy tính (máy tính, máy in, bàn ghế) cho Hội Phụ nữ6 xã thực hiện dự án.

Dự án là giải pháp quan trọng góp phần đưa Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình đi vào cuộc sống. Đại biểu tham dự hội nghị rất phấn khởi và vui mừng được tiếp nhận dự án và thể hiện quyết tâm cao trong triển khai thực hiện thắng lợi dự án trên địa bàn.

Phạm Thị Trinh
Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video