Hội LHPN tỉnh Sơn La: Phát triển kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho cán bộ nữ

06/04/2011
Sáng 6/4/2011, Hội LHPN tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm đào tạo và nâng cao năng lực phụ nữ (trường Cán bộ phụ nữ Trung ương), Viện Chính sách công và quản lý (trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội) với sự tài trợ của dự án BTC (Đại sứ quán Bỉ) tổ chức khai mạc lớp tập huấn phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho 30 cán bộ nữ đang giữ chức trưởng, phó các phòng, ban trở lên thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo nữ các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trong 4 ngày tập huấn, các học viên sẽ được giới thiệu những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, lãnh đạo như: bản chất, chức năng, nguyên tắc, phương pháp lãnh đạo; mối quan hệ giữa người lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong đơn vị; kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của người quản lý, lãnh đạo. Tại đây, các học viên cũng sẽ được trang bị một số kỹ năng cần thiết trong việc lập kế hoạch; ra quyết định và thực thi quyết định; đặc biệt là nghệ thuật quản lý nhân sự...

Những kiến thức trên nhằm giúp đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Sơn La nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo, từ đó góp phần khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội.

Nguyễn Thị Ngà
Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video