Hội LHPN tỉnh Thái Bình, Gia Lai tổ chức giám sát công tác bầu cử

13/04/2021
Nhằm góp phần vào thành công cuộc bầu cử sắp tới, bảo đảm tỷ lệ nữ ứng cử viên theo quy định, vừa qua, Hội LHPN tỉnh Thái Bình và Gia Lai đã tổ chức đoàn giám sát công tác bầu cử tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Thái Bình giám sát công tác bầu cử tại huyện Hưng Hà

- Thái Bình: Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát việc thực hiện khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại Ủy ban bầu cử 8 huyện, thành phố và Ủy ban bầu cử 8 xã, phường của 8 huyện, thành phố.

Qua hoạt động giám sát cho thấy: Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố và cơ sở đã bám sát văn bản của Trung ương, của tỉnh để ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử phù hợp với tình hình địa phương trong đó có nội dung thực hiện các quy định đảm bảo tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Hội LHPN các huyện, thành phố và cơ sở đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong tham mưu, giới thiệu phụ nữ tiêu biểu với Ban Thường vụ cấp ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp để xem xét, dự kiến cơ cấu nữ ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp; tích cực tham gia các hội nghị hiệp thương do Ủy ban MTTQ tổ chức. Phần lớn Ủy ban bầu cử (cấp xã), tổ bầu cử, ban bầu cử đều có cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia là thành viên… Tuy nhiên, sau hội nghị hiệp thương lần 2 vẫn còn 38 xã, phường có tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND xã dưới 35%.

Thông qua giám sát việc thực hiện luật Bầu cử, Hội LHPN tỉnh đã kiến nghị, đề xuất những giải pháp để đảm bảo "có ít nhất là 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND là phụ nữ, phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND" theo điểm a, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Gia Lai: Đoàn giám sát của Hội LHPN tỉnh Gia Lai do bà Rơ Chăm HHồng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn cùng sự tham gia của các ngành (HĐND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ) đã tiến hành giám sát tại huyện Đăk Đoa và Mang Yang về việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người là nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.

Báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ, đại diện thường trực HĐND huyện Mang Yang và huyện Đăk Đoa cho biết: sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng và hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thống nhất lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND: kết quả, đối với huyện Đăk Đoa có 33/69 người ứng cử là nữ chiếm tỷ lệ 47,8%; cấp xã 298/773 người ứng cử là nữ chiếm tỷ lệ 38,55%; đối với huyện Mang Yang đã giới thiệu 23/58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện là nữ chiếm tỷ lệ 39,66%; đối với cấp xã giới thiệu 177/460 người ứng cử là nữ chiếm tỷ lệ 38,48%.

Dự kiến sau hiệp thương lần ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo ít nhất 35% theo quy định. Đại diện Hội LHPN huyện tham gia Ủy ban bầu cử huyện; Ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã, tổ bầu cử có đại diện Hội tham gia.

Bà Rơ Chăm HHồng đề nghị trong thời gian tới, Thường trực HĐND, UBND hai huyện tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo trong công tác bầu cử; phối hợp tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tỷ lệ nữ có ít nhất 35%; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến tận thôn, làng; tuyên truyền để hội viên phụ nữ đi bầu cử đủ và đúng thời gian quy định; phối hợp, tổ chức công bằng cho các nữ ứng cử viên tham gia tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Bùi Thị Hà, Ban tc Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video