Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa truyền thông cho hội viên, phụ nữ về công tác dân tộc tôn giáo và ứng xử văn minh du lịch

22/06/2020
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức truyền thông cho hội viên, phụ nữ về công tác dân tộc tôn giáo và ứng xử văn minh du lịch
Tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền công tác dân tộc- tôn giáo

- 120 cán bộ, hội viên phụ nữ được truyền thông về ứng xử văn minh du lịch

Vừa qua, tại TP Sầm Sơn, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức truyền thông về ứng xử văn minh du lịch, kỹ năng giao tiếp cho gần 120 người là Chủ tịch Hội Phụ nữ 15 xã, phường trên địa bàn thành phố, cán bộ, hội viên, phụ nữ và chủ các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh ăn uống, tại Khu du lịch biển Sầm Sơn.

Nội dung truyền thông tập trung thông tin, giới thiệu tới chị em các nội dung cơ bản của bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch; kiến thức, kỹ năng giao tiếp, cách ứng xử văn minh du lịch, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bảo vệ môi trường biển, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tham gia hoạt động du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng và toàn xã hội. Bên cạnh đó, chị em cũng được trao đổi những kinh nghiệm, một số giải pháp thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử, tham gia xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện; tích cực đấu tranh với những hành vi chưa đẹp, nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.…

Buổi truyền thông là hoạt động cần thiết nhằm phát triển du lịch bền vững, có chất lượng, có chiều sâu, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Thanh Hóa; là hoạt động thiết thực giúp đội ngũ cán bộ hội phụ nữ trên địa bàn huyện, hội viên hội phụ nữ tại Khu du lịch biển Sầm Sơn vận dụng kiến thức vào thực tiễn để tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là những đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động du lịch hình thành thói quen, thái độ, cách ứng xử thân thiện, văn minh.

- 180 cán bộ, hội viên, phụ nữ được tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền công tác dân tộc- tôn giáo

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019-2021”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo cho 180 cán bộ Hội LHPN các cấp, chi hội trưởng, hội viên nòng cốt dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe truyền tải chuyên đề về công tác tuyên giáo, thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, tình hình và những yêu cầu nhiệm vụ công tác dân tộc – tôn giáo trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới; các kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền thực hiện công tác dân tộc – tôn giáo; chuyên đề Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.

Thông qua các kiến thức được cập nhật, các học viên có thể nghiên cứu để vận dụng trong triển khai công tác tuyên truyền dân tộc- tôn giáo tại cơ sở đạt hiệu quả tốt.

 

Minh Yên (Hội LHPN tỉnh)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video