Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Ứng dụng công nghệ để kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19

01/09/2021
Thực hiện các giải pháp công nghệ trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo triển khai hoạt động quét mã QR tại cơ quan Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội.
Điểm khai báo y tế điện tử được Hội LHPN tỉnh dán ở nơi dễ thấy, dễ thực hiện

Hội LHPN tỉnh đã thành lập tổ an toàn Covid-19 để theo dõi, giám sát cán bộ công chức, người lao động, khách ra vào cơ quan thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trước và sau khi rời cơ quan; đồng thời hướng dẫn thực hiện quét mã QR và khai báo y tế qua điện thoại thông minh hoặc tờ khai bản giấy; chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác phòng chống dịch cập nhật tài liệu hướng dẫn triển khai (phiên bản mới) tại địa chỉ https://covid19.tech.gov.vn và cách trình bày file công khai mã QR tại địa chỉ https://stttt.thanhhoa.gov/NewGroup.aspx?Id111.

Điểm khai báo y tế điện tử được Hội LHPN dán ở nơi dễ thấy, dễ thực hiện như: thang máy, cửa ra vào tầng 1. Đối với khách đến liên hệ công việc không sử dụng điện thoại thông minh sẽ có cán bộ hướng dẫn khai báo y tế bằng giấy. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn sử dụng công nghệ thông qua các nhóm zalo của hội; Hội LHPN cấp huyện và các xã, thị trấn thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch đến với cán bộ, hội viên phụ nữ và nêu cao vai trò, trách nhiệm của chị em trong phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Các học viên đến học nghề tại Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh thực hiện nghiêm túc khai báo y tế điện tử

Ngay tại Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh, các học viên đến học nghề đã thực hiện khai báo y tế điện tử nghiêm túc theo hướng dẫn. Cán bộ Hội LHPN xã Quý Lộc (Yên Định), Hội LHPN huyện Thường Xuân cũng như nhiều đơn vị khác đã hướng dẫn hội viên, người dân cách cài đặt và khai báo y tế điện tử khi đến công sở và dán điểm khai báo y tế điện tử ở nơi dễ thấy nhất.

Việc cài đặt, sử dụng ứng dụng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những giải pháp quan trọng, hiệu quả, giúp lưu giữ, tra cứu thông tin thuận lợi, kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch trong thời điểm này.

Văn phòng Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video