Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang, Thái Bình đồng hành cùng các nữ ứng cử viên

06/05/2021
Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang và Thái Bình vừa tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Lớp tập huấn của Tuyên Quang

- Tuyên Quang:

Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức hội nghị “Tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026” cho 34 người là nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử.

Tại Hội nghị, các nữ ứng cử viên được bà Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn nghiên cứu một số nội dung: Giới thiệu về Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Sự cần thiết tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Một số quy định về vận động bầu cử và kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động, trả lời câu hỏi của cử tri;  Kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân…

Hoạt động thiết thực này nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng vận động bầu cử cho các chị, góp phần đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Thái Bình:

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội LHPN trong triển khai các hoạt động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; góp phần nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp, trong các ngày từ 22-29/4/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức các lớp tập huấn cho 875 nữ ứng cử viên lần đầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại các hội nghị tập huấn, các nữ ứng cử viên được trang bị các kiến thức về Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; kỹ năng thu thập thông tin và phân tích tác nhân ảnh hưởng, kỹ năng lựa chọn vấn đề quan trọng để xây dựng bản chương trình hành động; kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân và trình bày chương trình hành động trước cử tri.

 Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để ứng cử viên thực hành viết và trình bày chương trình hành động. Giảng viên của các lớp tập huấn là những đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh. Lớp tập huấn đã giúp cho các ứng cử viên nắm được các thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự tin chuẩn bị và trình bày thành công chương trình hành động trong hội nghị tiếp xúc cử tri sắp tới.

Thu Phương, Lê Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video