Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

18/01/2021
Trong năm qua, cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu và thực hiện các nội dung chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Đại hội Phụ nữ tỉnh đề ra, tích cực chủ động, phát huy tính sáng tạo, tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Nhiều cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và công tác Hội năm 2020 nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh

Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ: phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh thực hiện, với nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả. Cán bộ, hội viên đã tham gia ủng hộ 906 triệu đồng, 29.674 kg gạo, 16.798 bó củi và 22.097 ngày công lao động để giúp đỡ các gia đình hội viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn, hoạn nạn, tai nạn rủi ro; các cấp Hội đã ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai được trên 2,9 tỷ đồng và 6.276 bộ quần áo; trồng được trên 90 km đường hoa.

Năm 2021, Hội LHPN tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 9 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu, phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng được ít nhất 300 mô hình và cách làm hay của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua, hoạt động Hội và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ; tỷ lệ hội viên nghèo giảm 3%/năm...

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh được TW Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua  “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2020”; trao 02 Bằng khen cho Hội LHPN cấp huyện, thành phố; 16 Bằng khen cho Hội LHPN cơ sở; 03 Bằng khen cho cá nhân phụ nữ tiêu biểu. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng trao tặng Bằng khen cho Hội phụ nữ các cấp và các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và công tác Hội năm 2020. Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ để thực hiện sát với tình hình thực tế trong thời gian tới.

 

 

Phương Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video