Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo và Nghị định 22/CP

20/07/2005
Sáng ngày 13/7/2005, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tập huấn Pháp lệnh Tín ngưỡng - Tôn giáo và Nghị định 22/CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cho 220 chị là cán bộ Hội và lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên thuộc 24 quận, huyện Hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc San, Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Pháp lệnh, Nghị định hướng dẫn thi hành và phân tích những điểm mới so với Nghị định 26 của Chính phủ và các văn bản pháp quy khác về hoạt động tôn giáo đã ban hành trước đây.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp chị em nâng cao nhận thức, có cơ sở để chủ động tuyên truyền, giải thích cho hội viên và quần chúng, nhất là hội viên phụ nữ có đạo, chị em nữ tu hiểu rõ và thông suốt góp phần thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trong thời kỳ mới.

Theo Báo Phụ nữ TP. HCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video