Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình trong thời đại mới

30/06/2021
Tại Hội thảo quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống - Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam: Nhận diện và Giải pháp”, bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Gia đình – xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam đã có bài tham luận về Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh của Hội LHPN Việt Nam thời gian qua và những vấn đề cần quan tâm trong giai đoạn tới.
Bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Gia đình – xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam đã có bài tham luận về Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh của Hội LHPN Việt Nam

Theo đó, trong nhiều năm qua, Hội LHPN Việt Nam luôn xác định công tác “Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của Hội với nhiều đổi mới, sáng tạo gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và được triển khai đồng bộ, toàn diện, có kết quả thiết thực.

Cụ thể hóa phong trào thi đua và các cuộc vận động

Hội LHPN Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về lĩnh vực gia đình và tích cực phối hợp, đầu tư nghiên cứu, xây dựng các Đề án góp phần cải thiện các vấn đề liên quan đến phụ nữ hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Các đề án với các hình thức tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục tiền hôn nhân, nuôi dạy con, tuyên truyền chính sách dân số, bảo vệ, giáo dục chăm sóc trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững… ngày càng thực chất. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp Hội thông qua việc phân cấp và giao quyền cho Hội LHPN các cấp cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua và cuộc vận động phù hợp với tình hình hội viên, phụ nữ và điều kiện đặc thù của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

Các cấp Hội đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt gắn nội dung tuyên tuyền thông qua các phong trào thi đua, đặc biệt điểm mới trong cách thức đó là lựa chọn những vấn đề ưu tiên, bức xúc, nổi cộm tại địa phương với nội dung thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ như: giáo dục, kiến thức làm cha mẹ, phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình…

Hình thức tuyên truyền đổi mới theo hướng đa dạng thông qua sinh hoạt chi/tổ hội, hội nghị, hội thảo, diễn đàn truyền tải các nội dung về gia đình một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp cũng tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục về pháp luật, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, sức khỏe phụ nữ…

Một buổi tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ xã Tà Xùa. (Nguồn ảnh: http://baosonla.org.vn/)

Nhiều mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc như mô hình Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng… đã được triển khai sâu rộng có chất lượng trên hầu hết các tỉnh, thành, mang lại ý nghĩa tích cực, là cầu nối truyền tải thông tin, giao lưu, chia sẻ vấn đề về giáo dục gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái, kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đặc biệt, mô hình “Ngôi nhà bình yên” của Hội đã trở thành mô hình hỗ trợ kịp thời, khẩn cấp và toàn diện cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, bị lạm dụng, xâm hại tình dục và mua bán người. Ngoài ra, mô hình còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí và toàn diện cho nạn nhân; tư vấn, hỗ trợ pháp lý, giới thiệu việc làm, hướng dẫn kỹ năng sống.

Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội có ý nghĩa  đặc biệt quan trọng nhằm giúp chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng. Chính vì vậy, Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời, hiệu quả để đồng hành cùng phụ nữ làm ăn phát triển kinh tế gia đình, khởi sự, khởi nghiệp thành công. Điểm mới, sáng tạo là Hội đã chuyển đổi phương thức hỗ trợ giảm nghèo theo hướng xây dựng các mô hình sinh kế tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ, nổi bật là Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã mang lại nhiều kết quả thiết thực; Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với nhiều loại hình; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp thông qua Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 đã giúp cho nhiều chị em phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo góp phần phát triển nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam trao phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo miền núi

Các cấp Hội cũng tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực gia đình, phụ nữ và trẻ em, trong đó có 407 đề xuất, chính sách, dự án được biên tập xây dựng liên quan đến lĩnh vực gia đình, xóa mù chữ cho phụ nữ và trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ phụ nữ vùng biển phát triển kinh tế. Đặc biệt, Hội đã tích cực tham gia phản biện xã hội dự thảo Bộ luật Lao động (sửa dổi) nhằm bảo vệ quyền lợi cho nữ lao động tại Việt Nam.

Xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện

Đề xuất các giải pháp cần quan tâm của Hội LHPN Việt Nam trong công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình thời gian tới, bà Trương Thị Thu Thủy nhấn mạnh vào 4 nội dung quan trọng trong giai đoạn 2022-2027: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, cộng đồng, xã hội; Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới – tạo nền tảng vững chắc để phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video