Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp nhằm cải thiện đời sống cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, miền núi

07/10/2021
Chiều 7/10, TW Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã tổ chức lễ tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 và ký kết triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh ký kết chương trình phối hợp

Tham dự buổi lễ có bà Hà Thị Nga, UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, UV BCH TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đại diện lãnh đạo hai đơn vị.

Theo bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã hai lần ký kết chương trình phối hợp công tác qua các giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2021. Việc triển khai Chương trình phối hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ nói chung và công tác phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng.

Cụ thể, hai đơn vị đã kết hợp chặt chẽ nhằm hướng tới mục tiêu vận động, tập hợp, nâng cao trình độ, nhận thức cho phụ nữ; tăng cường vai trò, sự tham gia của phụ nữ cấp cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc đặc biệt là phụ nữ ở địa bàn biên giới, khu vực khó khăn.

Hoạt động phối hợp đã được chỉ đạo xuyên suốt từ cấp TW đến địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực, huy động được đông đảo hội viên, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng, tích cực tham gia, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần xây dựng nông thôn mới…

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định Hội sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ phong trào phụ nữ, công tác Hội và hội viên vùng miền núi, vùng sâu xa, biên giới

Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định, TW Hội LHPN Việt Nam đã nỗ lực phối hợp nhịp nhàng không chỉ với Ủy ban Dân tộc mà cả với các bộ, ngành có liên quan. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, trọng tâm công tác phối hợp cần chú trọng việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, cụ thể là chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Qua đó, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, mang lại hạnh phúc cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ phong trào phụ nữ, công tác Hội và hội viên vùng miền núi, vùng sâu xa, biên giới. Trong quá trình đó, sự đồng hành của Ủy ban Dân tộc, sự quyết tâm cao, tinh thần đổi mới của hai đơn vị là rất quan trọng.

Chủ tịch Hà Thị Nga tin tưởng, Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 sẽ được hai bên đầu tư chỉ đạo, triển khai một cách đồng bộ, có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, thông qua đó, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò của mỗi cơ quan, vừa góp phần tích cực cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến vào nội dung phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn tới

Tại chương trình, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến vào nội dung phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn tới. Trong đó trọng điểm là: tư vấn hỗ trợ tức thì cho chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ngay khi gặp khó khăn, đẩy mạnh tư vấn tâm lý, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, sinh kế cho chị em thông qua tổng đài tư vấn. Tổ chức các hoạt động giới thiệu nông sản; tập huấn cho chị em tham gia sàn thương mại điện tử, bán hàng online, hỗ trợ tiếp cận công nghệ nhằm nâng cao năng lực phát triển kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Ngoài ra, cần chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tiềm năng, làm nòng cốt cho các hoạt động nâng cao năng lực ở địa phương cũng như tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về giới và lồng ghép giới cho cán bộ các cấp tại địa phương…

Về phía Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng thông qua sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai bên, nhận thức của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Ông cũng biểu dương, đánh giá cao vai trò chỉ đạo quyết liệt, tham mưu và tổ chức triển khai của hai bên trong 7 năm qua và đề nghị hai đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện chương trình phối hợp giai đoạn tới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại chương trình

Ông cũng mong muốn Ủy ban Dân tộc và Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xác định rõ mục đích, yêu cầu, cách thức tiến hành cũng như thông tin kịp thời để nghiên cứu đề xuất với Chính phủ ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động trong Chương trình MTQG về dân tộc thiểu số và miền núi nói chung và của Dự án 8 gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả lồng ghép giới và đảm bảo các chỉ tiêu về giới trong các dự án thành phần.

Trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp, các đơn vị liên quan có thể lồng ghép với các chương trình hoạt động của hai cơ quan và địa phương để thực hiện nhiệm vụ phối hợp có chất lượng, hiệu quả.

 

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video