Hội LHPN Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ Hội

13/12/2006
Từ ngày 6-11/12/2006, Hội LHPN Vĩnh Phúc đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho hơn 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cơ sở và cán bộ nữ Hội người mù tỉnh.

Tham gia giảng dạy là các lãnh đạo tỉnh uỷ, Hội LHPN và Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

Các học viên đã được phổ biến về tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước ta nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng; Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng; Công tác vận động phụ nữ; tình hình tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ trẻ em trên địa bàn tỉnh và cả nước…

 

Cũng tại lớp học này, học viên đã được hướng dẫn kỹ năng soạn thảo văn bản và cách làm việc của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở; nghiệp vụ giải quyết đơn thư hôn nhân gia đình; quản lý sử dụng vốn; kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thương thuyết truyền thông; một số vấn đề về giới và gia đình; công tác phòng chống HIV/AIDS…

 

Kết thúc lớp học, học viên đã viết bài thu hoạch đánh giá chất lượng học tập, trên cơ sở đó sẽ được cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ công tác Hội./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video