Hội LHPN Vĩnh Phúc với hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

16/07/2008
Những năm qua, thực hiện chủ trương XĐGN của Đảng, Nhà nước và TW Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra các chương trình hành động thiết thực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực góp phần thực hiện chương trình mục tiêu XĐGN và việc làm của tỉnh.

Thực hiện văn bản liên tịch giữa TW Hội LHPN và Ngân hàng CSXH Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức ký kết hợp động ủy thác số 03/HĐUT “Cho vay đối với hộ nghèo là hội viên phụ nữ” (ngày 12-3-2004) và kế hoạch triển khai chương trình cho vay uỷ thác.

Để chương trình phối hợp giữa hội LHPN và Ngân hàng CSXH tỉnhthực sự đi vào cuộc sống và đưa nguồn vốn trực tiếp tới tay phụ nữ nghèo, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ngân hàng CSXH chỉ đạo Hội LHPN, Ngân hàng CSXH cùng cấp phối hợp chặt chẽ để tổ chức tuyên truyền về chương trình ký kết, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các quy định của Ngân hàng về cho vay đối vớihộ nghèo và các đối tượng CSXH khác tới tổ phụ nữ để thành lập các tổ, nhóm tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và phân loại hộ nghèo. Bình xét danh sách xét vay vốn đề nghị ngân hàng cho vay vốn thông qua tổ chức hội. Hội Phụ nữ đã phối hợp với ngân hàng tổ chức 130 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý tín dụng tiết kiệm cho 3.578 lượt cán bộ hội và các tổ trưởng tổ TK&VV, cung cấp các tài liệu biểu mẫu hướng dẫn để nâng cao nghiệp vụ quản lý và cập nhật các chủ trương, chính sách mới.

Qua 5 năm triển khai thực hiện (2004-2008), Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng chính sách thực hiện đúng quy trình cho vay hộ nghèo mà Ngân hàng CSXH uỷ thác cho Hội Phụ nữ. Sinh hoạt tổ TK&VV đã được các cấp hội duy trì thường xuyên với nội dung phù hợp và thiết thực. Tại các buổi sinh hoạt tổ, chị em vay vốn đã được tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của hội và cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm sản xuất và hướng dẫn cách làm ăn, cách xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; góp phần hạn chế những nguyên nhân phổ biến của các hộ nghèo như đông con, không biết cách tính toán làm ăn… Thông qua sinh hoạt tổ, chị em hội viên đoàn kết, gắn bó với nhau, từ đó góp phần tập hợp ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Kết quả 100% tổ TK&VV thực hiện đúng hợp đồng ủy nhiệm với Ngân hàng CSXH như đôn đốc thành viên trả nợ gốc theo hợp đồng thoả thuận (qua bình xét năm 2007 đã có 90% tổ đạt loại tốt, 19% tổ TK&VV đạt loại khá, trung bình).

5 năm qua, đã có 29.590 hộ phụ nữ vay vốn Ngân hàng CSXH, có 5.133 hộ thoát nghèo, trong đó có 3.284 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Đặc biệt nhiều hộ nghèo được vay vốn từ nguồn vốn vay cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã đỡ được phần trang trải các chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của con em trong thời gian theo học tại trường và ổn định cuộc sống gia đình.

Với sự nỗ lực của Hội LHPN và Ngân hàng CSXH các cấp, thời gian qua hoạt động ủy thác của hội đã được triển khai trên 100% các huyện, thành, thị và doanh số cho vay uỷ thác do Hội LHPN các cấp quản lý ngày một tăng (130.426 triệu đồng so với năm 2004). Đến tháng 4-2008 toàn tỉnh đã có 127/153 cơ sở hội phụ nữ tham gia ủy thác; tổng số hộ còn dư nợ là 26.153 hộ với số dư nợ vốn là 170.148 triệu đồng (vốn vay hộ nghèo: 103.777 triệu đồng, vốn vay HSSV: 47.377 triệu đồng, vốn nước sạch VSMT: 4.482 triệu đồng, vốn SXKD tại vùng khó khăn: 14.566 triệu đồng). Tỷ lệ hoàn trả của hội 5 năm qua đạt trên 99%; tỷ lệ nợ quá hạn bình quân toàn tỉnh đến tháng 4-2008 chiếm 0,4%.

Để tăng trưởng nguồn vốn uỷ thác qua tổ chức hội và đảm bảo sử dụng đạt hiệu quả và bảo toàn nguồn vốn vay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện tốt các giải pháp sau:

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về XĐGN, tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng CSXH khác.

Tiếp tục phát triển nguồn vốn vay uỷ thác để hỗ trợ hộ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình bền vững, trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đặc biệt là nguồn vốn cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TT&VV, triển khai thành lập tổ vay vốn mới theo quy định, thu hút phụ nữ nghèo làm chủ hộ tham gia. Tăng cường sự chỉ đạo của BTV phụ nữ cơ sở đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV, kiên quyết thay thế cán bộ tổ hoạt động kém hiệu quả và BTV phụ nữ cơ sở không được làm tổ trưởng tổ TK&VV. Phát triển tổ hoạt động tốt, củng cố tổ trung bình, xoá tổ kém.

Các cấp hội phải phân công cán bộ có đủ năng lực, trình độ để phụ trách và tham mưu trong công tác tổ chức thực hiện hoạt động ủy thác; Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cán bộ hội các cấp, cán bộ tổ TK&VV.

Chủ động phối hợp với ngành NN&PTNT và các ngành chức năng khác để tập huấn chuyểngiao KHKT, dạy nghề… cho các hộ vay vốn để giúp cho các hộ SXKD có hiệu quả vươn lên thoát nghèo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, XĐGN bền vững.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng CSXH khác của các cấp hội, đặc biệt là kiểm tra hoạt động ủy thác ở cơ sở, tổ TK&VV để góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu XĐGN và việc làm của tỉnh.

Lê Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Báo Vĩnh Phúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video