Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang (Khánh Hoà): Hơn 14.000 hội viên phụ nữ được vay vốn

28/01/2010
Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Nha Trang tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005 - 2010).

Sau 5 năm triển khai phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập - lao động sáng tạo - xây dựng gia đình hạnh phúc”, đã có 100% cán bộ Hội, 70 - 80% hội viên PN trên địa bàn thành phố được tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chuẩn của phong trào thi đua và đăng ký thực hiện. 5 năm qua, đã có 254 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, 98% chị đạt danh hiệu lao động giỏi và tiên tiến, 200 chị áp dụng sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa trong sản xuất, công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Các cấp Hội đã xây dựng được 531 tổ, nhóm PN tiết kiệm, có 8.400 chị tham gia với số tiền hơn 12 tỷ đồng/năm. Hội đã tích cực khai thác nguồn vốn tín chấp với các ngân hàng số tiền hơn 110 tỷ đồng, phát vay cho hơn 14.000 PN; trong đó, tỷ lệ PN nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo được vay vốn chiếm 87%.

Ngoài ra, Hội LHPN thành phố đã phát động phong trào đổi mới phong cách làm việc trong cán bộ Hội với mô hình “Hai giảm, ba đúng, bốn tăng”; xây dựng được 34 Chi hội mẫu; vận động cán bộ hội viên PN tham gia hiến máu nhân đạo thu 255 đơn vị máu…


Nhân dịp này, UBND TP. Nha Trang tặng giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân; Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Hội LHPN thành phố tặng giấy khen cho 7 tập thể và 24 cá nhân. 

Theo Khanhhoa online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video