Hội nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tập trung bàn về chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp

14/04/2006
Ngày 13/4, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường kỳ qúy 1/2004 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hà Thị Khiết.

Tới dự còn có các đồng chí đại diện cho các ban TW Đảng (Dân vận, Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra)…Hội nghị đã nghe trình bày và thảo luận sôi nổi về Kết qủa hoạt động quý I và Chương trình công tác qúy II/2006. Đặc biệt Hội nghị đã dành nhiều thời gian đánh giá tình hình đại hội phụ nữ cấp cơ sở trong qúy I và bàn về nhiệm vụ qúy II, đặc biệt là việc triển khai chỉ đạo tổ chức thực hiện Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X…

 

Trong qúy I/2006, Đoàn chủ tịch đã tham mưu cho Ban Bí thư TW Đảng ban hành Chỉ thị số 55 – CT/TW ngày 4/1/2006 về lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X; tập huấn cho các tỉnh/thành/đơn vị trực thuộc TW Hội về quy trình, nguyên tắc, nội dung Đại hội; chọn 5 điểm chỉ đạo đại hội phụ nữ các cấp (đại diện cho 5 vùng miền cả nước: Lạng Sơn, Nam Định, Gia Lai, Đà Nẵng, Sóc Trăng); phối hợp với các tỉnh/thành Hội chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở và thông báo nhanh để rút kinh nghiệm, nhân diện.

 

BCH Hội LHPN các tỉnh/thành/đơn vị đã chủ động tham mưu cho tỉnh/thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp địa phương; tổ chức tập huấn; chọn điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm, triển khai ra diện. Đến 10/4/2006, có 57/64 tỉnh/thành Hội và Ban công tác Phụ nữ Công an đã hoàn thành chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở; 36/64 tỉnh/thành Hội đã triển khai ra diện được 1.787 cơ sở (đạt 16,62% so tổng số cơ sở Hội). Các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ là những tỉnh/thành tập trung chỉ đạo và hoàn thành sớm về tiến độ đại hội phụ nữ cơ sở.

 

Nhìn chung, trong quý 1, Đại hội phụ nữ cơ sở diễn ra đúng tiến độ, cơ bản đảm bảo yêu cầu, chất lượng; thực sự trở thành ngày hội, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ. Ban Chấp hành phụ nữ mới được nâng cao về chất lượng so nhiệm kỳ trước, có khả năng đảm bảo yêu cầu công tác Hội trong thời kỳ mới…

 

Nguyên nhân đạt được kết qủa này là do có sự chỉ đạo sớm, tập trung, cụ thể của lãnh đạo Hội các cấp (riêng các chị Thường trực Đoàn Chủ tịch đã đi được hơn 50% tỉnh/thành trong cả nước để trực tiếp kiểm tra, rút kinh nghiệm, chỉ đạo Đại hội). Việc chuẩn bị chu đáo về nội dung, nhân sự Đại hội của cấp Hội cơ sở; sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ, sự hỗ trợ của chính quyền, các ban ngành địa phương về tổ chức, cơ sở, kinh phí… cho Đại hội là những yếu tố quan trọng quyết định phần lớn sự thành công của Đại hội.

 

Tuy nhiên, ở một số tỉnh tiến độ Đại hội còn chậm, nội dung chưa sáng tạo, còn chung chung; điều hành còn lúng túng; số lượng đại biểu chưa đúng như quy định.

 

Hội nghị Đoàn Chủ tịch đã bàn luận và thống nhất nhiệm vụ công tác qúy II/2006. Đặc biệt thống nhất một số nội dung chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X. Đoàn Chủ tịch đã xác định: Đại hội phụ nữ cơ sở là yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công đại hội phụ nữ các cấp, vì vậy cần tập trung chỉ đạo thành công đại hội cơ sở và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ đại hội phụ nữ các cấp; đại hội đại biểu phụ nữ 5 tỉnh/thành điểm phải hoàn thành đầu tháng 10/2006 để rút kinh nghiệm cho các tỉnh/thành/đơn vị Hội cả nước. Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh/thành phải cơ bản hoàn thành trong tháng 11/2006, và dự kiến Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X sẽ được tổ chức tại Hà Nội dịp 8/3/2007...

 

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã đề nghị các ủy viên Đoàn chủ tịch, các ban/đơn vị Trung ương Hội không chủ quan, bằng lòng với kết qủa đạt được, mà cần phải khẩn trương, tích cực hơn nữa để hoàn thành công việc qúy II, tập trung chỉ đạo việc tổ chức đại hội các cấp thành công, tổ chức thắng lợi Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video