Hội nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tập trung thảo luận các vấn đề trình Hội nghị Ban Chấp hành

29/09/2021
Để chuẩn bị chu đáo các nội dung cho Hội nghị lần thứ 11 BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XII diễn ra vào sáng mai (30/9), sáng 29/9, hội nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Thị Nga, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Hà Nội

Các đồng chí đại diện Văn phòng TW Đảng, Ban Dân vận TW, Ban Tổ chức TW, Ban Nội chính TW cùng 25 Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tham dự Hội nghị trực tiếp tại Hà Nội và một số điểm cầu trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống; Thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp với kết quả tỷ lệ phụ nữ cao hơn hẳn so với nhiều nhiệm kỳ trước; Dịch bệnh Covid-19 phức tạp, ảnh hưởng nặng nề tới mọi mặt của đời sống kinh tế- xã hội, trong đó đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong bối cảnh đó, 9 tháng đầu năm 2021, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, có nhiều đổi mới và quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ công tác Hội theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, bám sát tình hình thực tiễn, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng các cấp, các ngành, các địa phương tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều mô hình hiệu quả, hành động cụ thể, thiết thực.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII bám sát Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kịp thời hướng dẫn cách thức tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp, đến nay, cơ bản đại hội phụ nữ các cấp đảm bảo tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại Hội nghị

Một số hoạt động đạt kết quả quan trọng khác như: chủ động và nỗ lực trong việc đề xuất lồng ghép bình đẳng giới trong các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã có nhiều nội dung về đảm bảo bình đẳng giới và có riêng Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em do Hội trực tiếp triển khai. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới lần đầu tiên trong mục tiêu tổng quát đã đề ra nội dung “thúc đẩy bình đẳng giới” và bổ sung nội dung nhiệm vụ thành phần về đảm bảo bình đẳng giới. Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững cũng đã có nhiều nội dung phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong công tác giảm nghèo.

Với nhiệm vụ chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng gồm: Công tác chỉ đạo Đại hội, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, trong đó có nội dung phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội; Kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027; Giới thiệu bổ sung quy hoạch Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video