Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh khoá VII

20/07/2005
Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Hội LHPN TP.Hồ Chí Minh khóa VII đã được tiến hành vào sáng ngày 29/6/2005.

Hội nghị đã thảo luận các nội dung để chuẩn bị cho hội nghị sơ kết phong trào phụ nữ hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2005 và đóng góp ý kiến cho chương trình công tác Hội 6 tháng cuối năm. Các Ủy viên Ban chấp hành đã nhấn mạnh đến việc cần quan tâm đầy đủ, toàn diện hơn đến các vấn đề gia đình Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em và có kế họach tuyên truyền cụ thể hơn đến các đối tượng phụ nữ… Bên cạnh đó, cần tiếp tục chú ý đến vấn đề bình đẳng giới, phát huy hơn nữa vai trò cán bộ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trước mắt phấn đấu đạt tỉ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đại hội Đảng các cấp không dưới 15%.

Hội nghị đã bầu đồng chí Trương Thị Ánh - Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy quận I, Chủ tịch UBND quận I, Đại biểu HĐND Thành phố vào Ban Thường vụ Thành hội, đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch Hội LHPN Thành phố, thay đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh chuyển công tác mới. Hội nghị cũng đã nhất trí để 4 chị thôi tham gia BCH và các chức danh đã được bầu, bổ sung vào BCH 2 chị Trương Thị Danh - Chủ tịch Hội LHPN quận I và chị Diệp Kiều Oanh - Chủ tịch Hội LHPN quận 8 vào BCH Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh.

Báo Phụ nữ TP. HCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video