Hội nghị quốc gia về chính sách và chiến lược sử dụng, dạy và học tiếng dân tộc, tiếng Việt cho các dân tộc thiểu số

30/11/2004
Từ ngày 24 - 26/11/2004, Hội nghị quốc gia về "Chính sách và chiến lược sử dụng, dạy và học tiếng dân tộc, tiếng Việt cho các dân tộc thiểu số" do Bộ GD&ĐT, UNICEF, Uỷ ban Dân tộc phối hợp đã diễn ra tại Hà Nội. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Uỷ ban Dân tộc, UNICEF, đại diện của các bộ, ban ngành liên quan và đại diện một số địa phương đang tổ chức dạy và học tiếng dân tộc như Ninh Thuận, Lào Cai, Sóc Trăng...

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu để tiếng Việt và tiếng dân tộc ngày càng phát huy vai trò của mình trong các lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là trong công tác giáo dục ở vùng dân tộc; đồng thời tổ chức nghiên cứu vấn đề này một cách có hệ thống để không ngừng phát triển lý luận dạy học cũng như phổ cập việc sử dụng, dạy và học tiếng dân tộc, tiếng Việt cho các dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị các đại biểu được cung cấp những thông tin về thực trạng dạy học tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay; tổng quan về chính sách ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở nước ta; tình hình sử dụng tiếng Mông, tiếng Chăm hiện nay; những kinh nghiệm về dạy học tiếng dân tộc thiểu số ở Campuchia...Qua đó, đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến để các nhà quản lý và hoạch định chính sách có cơ sở xây dựng, hoàn thiện chính sách và chiến lược sử dụng, dạy và học tiếng dân tộc, tiếng Việt cho các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời gian tới.

Thu Thuỷ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video