Hội nghị tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định các dự án nghiên cứu”

27/04/2005
Sáng 22/4, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án”Nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định các dự án nghiên cứu” do TW Hội hợp tác với Ủy ban Y tế Hà Lan và Mạng lưới đào tạo Tư vấn Sức khỏe cộng đồng thực hiện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Khuê -Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Hoà -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban/đơn vị cơ quan TW Hội, Viện Xã hội học, trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Y Hà Nội cùng các thành viên của Ban tổ chức, quản lý Dự án.

 

Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định các dự án nghiên cứu” được tiến hành từ tháng 11/2004 với các mục tiêu: tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn xây dựng dự án và xây dựng bộ công cụ thẩm định, đánh giá, giám sát các dự án nghiên cứu cho các thành viên Hội đồng Khoa học cơ quan, một số cán bộ nghiên cứu các ban/đơn vị TW Hội và 4 tỉnh, thành Hội (Nam Định, Hưng Yên, Phú Thọ, Hà Nội); hoàn chỉnh và vận động để bộ công cụ được thống nhất thực hiện trong công tác nghiên cứu khoa học của Hội LHPN Việt Nam. Qua 6 tháng thực hiện, Dự án đã đạt được kết qủa theo mục tiêu, các đối tượng đã được tập huấn và tiến hành xây dựng bộ công cụ thẩm định, đánh giá, giám sát các dự án nghiên cứu gồm có: Bảng kiểm đánh giá đề cương nghiên cứu; Hướng dẫn phát triển đề cương nghiên cứu; bảng kiểm đánh giá báo cáo nghiên cứu; Hướng dẫn viết báo cáo nghiên cứu.

 

Tại Hội nghị tổng kết, các thành viên đã tham gia nhiều ý kiến để hoàn chỉnh bộ công cụ. Đồng chí Trương Thị Khuê -Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam, Chủ dự án, đã biểu dương các học viên tham gia các khoá nghiên cứu xây dựng bộ công cụ, được Hội đồng khoa học cơ quan quan tâm và ghi nhận sẽ tiếp tục nghiên cứu và đưa vào thực hiện trong công tác nghiên cứu khoa học của Hội LHPN Việt Nam. Nhân dịp này, đồng chí cũng cảm ơn các nhà tài trợ kinh phí, kỹ thuật và đề nghị các học viên sẽ thực hiện chương trình nghiên cứu của ban/đơn vị theo yêu cầu của bộ công cụ đã được xây dựng và chú trọng hơn đến tính khả thi, ý nghĩa thực tiễn của các nghiên cứu trong hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ Việt Nam.

Bài & ảnh: Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video