Hội Phụ nữ huyện Mang Yang giới thiệu trên 200 quần chúng tiêu biểu được kết nạp vào Đảng

29/07/2021
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 có sự tham dự và chỉ đạo của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Rơ Chăm H’Hồng và 103 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho 11.166 hội viên phụ nữ trên đại bàn huyện.
Ra mắt Ban chấp hành phụ nữ Huyện Mang Yang nhiệm kỳ 2021-2026

Báo cáo tại Đại hội đánh giá, 5 năm qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Mang Yang luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo thực hiện có chất lượng các cuộc thi đua, phong trào của tổ chức Hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 8/9 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra đều đạt và vượt.

Nổi bật, Hội đã phối hợp tổ chức vận động cá biệt, vận động nhóm các đối tượng là hội viên phụ nữ, nữ thanh niên nâng cao nhận thức, từ bỏ theo tà đạo Hà Mòn” để trở về tái hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình, kết quả đã vận động 621 đối tượng từ bỏ niềm tin theo tà đạo “Hà Mòn”.

Các cấp Hội trong huyện cũng đã vận động được gần 172 triệu đồng tổ chức chương trình “ Mùa xuân chiến sỹ”;  làm tốt công tác tuyên truyền và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 ủng hộ phòng chống dịch, ủng hộ miền Trung hơn 355 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp được chú trọng, qua đó đã có 09 hội viên khởi nghiệp được vay vốn với tổng số tiền 450 triệu đồng; thành lập 40 mô hình chuyên đề để giải quyết các vấn đề nổi cộm trên địa bàn liên quan đến phụ nữ và trẻ em; xây dựng 05 đoạn đường “Phụ nữ tự quản” với chiều dài 14.000m; trồng và chăm sóc 18.570 m “Hàng rào xanh”, 4.200 m “Con đường hoa”, 11 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; 09 CLB Gia đình 5 không, 3 sạch”; 3.949 mô hình “mỗi hộ có 01 vườn rau xanh và cây ăn trái”; di dời 751 chuồng nuôi, nhốt gia súc ra sau nhà; đào 3.093 hố rác tự hoại,...

Trong nhiệm kỳ, Hội đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu 316 cán bộ, hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 212 chị.

Ghi nhận những kết quả đó, UBND huyện Mang Yang đã tặng bằng khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 và Hội LHPN huyện Mang Yang đã khen thưởng 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội, 10 cá nhân phụ nữ tiêu biểu và cán bộ Hội cơ sở giỏi.

Đại hội đã quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, tập trung chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; Tập trung các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo.        

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 19 ủy viên;  Chị Phạm Thị Bẩy được bầu tái cử giữ chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện.

BTC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video