Hội phụ nữ huyện Yên Sơn kết nạp mới 392 hội viên

11/02/2011
Tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội luôn là một trong những công tác được Hội LHPN huyện Yên Sơn- tỉnh Tuyên Quang quan tâm, chú trọng.

Năm 2010, cùng với việc hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở củng cố tổ chức Hội vững mạnh, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHPN cho 03 cơ sở, Hội đã kết nạp mới được 392 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn huyện lên 15.558, tham gia sinh hoạt tại 471 chi hội và tổ chức phát thẻ cho 100% hội viên.

Đây là một con số đáng khích lệ, thể hiện tính hiệu quả, thiết thực của công tác Hội, đưa tổ chức Hội ngày càng lan tỏa sâu rộng, đáp ứng được nguyện vọng và thu hút sự tham gia của chị em.

Tươi Minh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video