Hội phụ nữ xã CưDliêMnông với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

12/09/2009
Ngoài những việc làm tình nghĩa và thiết thực giúp nhau xóa đói giảm nghèo – những năm qua, Hội Phụ nữ xã CưDliêMnông (huyện CuMgar, tỉnh ĐăkLăk) còn tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp chị em trên địa bàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ xã CưDliêMnông (huyện CuMgar, tỉnh ĐăkLăk)đã tổ chức được 04 lớp tuyên truyền học tập và làm thgeo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với trên 2.000 lượt chị em ở các thôn-buôn trên địa bàn theo học.

Qua các đợt học tập, nhận thức của chị em đã được nâng lên trong mỗi cách nhìn, cách suy nghĩ và việc làm, vì vậy  đã tạo nên một không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể hội viên, trong đó đặc biệt là hội viên và chị em đồng bào dân tộc thiểu số… Nói về kết quả bước đầu và những chuyển biến của chị em sau khi thực hiện cuộc vận động lớn này - chị H’Hoa AJun-Chủ tịch Hội Phụ nữ xã CưDliêMnông cho biết : …qua các đợt học tập, chị em đã tích cực phấn đấu thi đua trong mọi lĩnh vực như giúp nhau phát triển kinh tế-gia đình, giáo dục con cái, xây dựng gia đình văn hóa, thôn-buôn văn hóa, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chị em đã biết chi tiêu tiết kiệm trong gia đình theo gương Bác, thương yêu đùm bọc giúp đỡ nhau trong cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng…


Phát huy những thành quả đó, hiện nay hội Phụ nữ xã CưDliêMnông đang tiếp tục tập trung vận động chị em trên địa bàn đẩy mạnh cuộc vận động, đặc biệt là việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, để tổ chức xây dựng Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, cùng chính quyền đoàn thể ở địa phương xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc./.

Theo Văn Sơn (huyện CuMgar, tỉnh ĐăkLăk)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video