Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Bình đẳng giới.

12/12/2005
Ngày 9/12/2004, tại Trường cán bộ Phụ nữ T.W, T.W Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Bình đẳng giới.

Hơn 30 đại biểu nam giới đại diện cho học sinh, sinh viên, nông dân, người lao động, chủ doanh nghiệp đến từ 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh đã tới dự. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó trưởng Ban soạn thảo Dự thảo Luật BĐG chủ trì Hội thảo.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe đồng chí Hà Thanh Vân, Phó Ban Luật pháp Chính sách nêu quá trình xây dựng, nội dung Dự thảo Luật BĐG và những vấn đề cần tập trung thảo luận.

 

Phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao ý kiến đề xuất, triển khai xây dựng Luật BĐG của T.W Hội LHPN Việt Nam và cho rằng việc lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng ngay từ trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật là rất đúng đắn và cần thiết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, khi Dự thảo Luật được thông qua sẽ đi vào cuộc sống, triển khai thực hiện hiệu quả. Các đại biiêủ chia nhóm thảo luận và tập trung đi sâu vào các vấn đề: Tên gọi, tỷ lệ cán bộ nữ ứng cử vào các cơ quan dân cử, chế độ thai sản đối với phụ nữ không tham gia BHXH, chế độ nghỉ của nam giới khi con ốm, vợ nghỉ sinh con, chỉ tiêu BĐG, các biện pháp đảm bảo chỉ tiêu BĐG, Quỹ quốc gia, Trung tâm nghiên cứu, thông tin quốc gia về BĐG, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam, quản lý Nhà nước, tuổi nghỉ hưu đối với CBCC nam, nữ. Các đại biểu nêu những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, liên quan đến lĩnh vực, phạm vi hoạt động, học tập, công tác của mình để Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh Dự thảo Luật, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống, phù hợp với các đối tượng trong xã hội.

 

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà đã cảm ơn các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, đóng góp cho Dự thảo Luật. Thay mặt Ban soạn thảo, đồng chí xin tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua vào năm 2006.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video