Hội thảo Lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách

03/03/2005
Ngày 25/2, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về Lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách.

Đồng chí Hà Thị Khiết -Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia VSTBCPNVN, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến dự và khai mạc Hội thảo. Gần 60 đại biểu gồm Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ mới được phân công ở các Bộ, ngành, tỉnh/thành, lãnh đạo các Vụ Tổ chức - Cán bộ Bộ ngành Trung ương và lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư các tỉnh thành đã tham dự.

 

Với nội dung trao đổi kiến thức về giới và lồng ghép giới, giới thiệu tổng quan chu trình chính sách có trách nhiệm giới, các điều kiện quan trọng để lồng ghép giới thành công, những thuận lợi và thách thức trong hoạt động thực tiễn lồng ghép giới ở Việt Nam, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đi đến kết luận: Lồng ghép giới là phương pháp tiếp cận mới cũng là một biện pháp chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Cuộc Hội thảo đã góp phần phục vụ thiết thực cho hoạt động thực tế ở đơn vị, địa phương trên tinh thần trách nhiệm giới.

Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video