Hội thảo tập huấn về lồng ghép giới trong hoạch định thực hiện chính sách

29/10/2004
Trong hai ngày 27 & 28/10/2004 vừa qua, tại Hà Nội, UBQGVSTBPN Việt Nam phối hợp với các Ban TW Đảng đã tổ chức Hội thảo tập huấn "Lồng ghép giới trong hoạch định thực hiện chính sách" cho lãnh đạo, cán bộ các Ban TW Đảng. Đồng chí Hà Thị Khiết - Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch UBQGVSTBPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã tới dự và khai mạc Hội thảo.

Gần 30 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo và cán bộ ở các Ban TW Đảng như: Uỷ ban kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Ban Nội chính, Ban Tài chính Quản trị, Ban Khoa giáo, Ban Tư tưởng Văn hoá, Văn phòng TW Đảng và Ban Kinh tế.

 

Nằm trong khuôn khổ của dự án VIE 01/015/01 “Giới trong chính sách công” do UNDP và Đại sứ quán Hà Lan tài trợ, Hội thảo tập huấn lần này nhằm nâng cao nhận thức về giới, trang bị kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ làm công tác Đảng để giúp các đồng chí tăng cường trách nhiệm và năng lực áp dụng lồng ghép giới trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn, đồng thời chuẩn bị cho việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các Ban TW Đảng sắp tới.

 

Sau hai ngày làm việc nhiệt tình, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Hội thảo tập huấn đã đạt được mục tiêu đề ra, phần lớn đại biểu tham dự nhận thấy cần áp dụng kiến thức đã được trang bị vào việc tham mưu chính sách để thực hiện bình đẳng giới.

Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video