Hội thảo vận dụng lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển ở địa phương

06/01/2005
Cuộc Hội thảo do Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp với UNDP và đại sứ quán Hà Lan tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội ngày 22/12/2004. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện Hội phụ nữ 10 tỉnh, thành phố và các chuyên viên Uỷ ban Quốc gia VSTBPNVN.

Lồng ghép giới là một phương pháp tiếp cận toàn diện với từng địa phương nhằm thay đổi tư duy và cách thức hành động để giải quyết triệt để những nguyên nhân của tình trạng bất bình đẳng giới trong toàn xã hội ở mọi cấp, mọi ngành. Do vậy, nội dung buổi Hội thảo chủ yếu đề cập đến các vấn đề như: Phương pháp lồng ghép giới trong bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển ở địa phương; Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo có lồng ghép giới; Hỏi đáp về phương pháp lồng ghép giới; Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc vận dụng lồng ghép giới vào quá trình xây dựng kế hoạch ở địa phương…Các đại biểu cho rằng, để thực hiện lồng ghép giới có hiệu quả thì phải đưa các vấn đề phát triển giới lồng ghép với mục tiêu xoá đói giảm nghèo của địa phương. Vì nguyên nhân chính của hiện tượng bất bình đẳng trước hết là do trình độ nhận thức hạn chế, từ đó dẫn đến đói nghèo và lạc hậu.

 

Hiện nay, mặc dù nước ta đạt được mức tăng trưởng cao về kinh tế nhưng vấn đề thực hiện lồng ghép giới vẫn chưa cao. Còn tồn tại những hiện tượng gây nhức nhối trong xã hội như buôn bán phụ nữ, bạo lực gia đình, phụ nữ lấy chống Đài Loan, phụ nữ nhiễm HIV… Vì vậy, theo đánh giá chung của Hội thảo, để “địa phương hoá” được vấn đề giới ở các địa phương và vận dụng lồng ghép giới có hiệu quả thì cần có sự tham gia đồng bộ và trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, vấn đề lựa chọn tiến hành một số biện pháp nhằm nâng cao quyền làm chủ cho phụ nữ và trẻ em gái là rất quan trọng đối với công cuộc phát triển, để có được bình đẳng giới ở mọi nơi.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video