Hội thảo xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

25/07/2005
Ngày 21 - 22/7/2005, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam, Quỹ Phát triển phụ nữ Liên Hợp Quốc (UNIFEM) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Canađa (CIDA) đã phối hợp tổ chức hội thảo về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) tại 7 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Trong hai ngày diễn ra hội thảo, hơn 80 đại biểu của các ban, ngành, đoàn thể trong nước và đại diện các tổ chức quốc tế và Ủy ban vì sự tiến bộ phụ nữ Lào sẽ trao đổi về các chủ đề liên quan đến việc thực hiện Công ước CEDAW ở 7 nước (Việt Nam, Lào, Campuchia, Philíppin, Inđônêxia, Thái Lan và Đông Timo) và các phương pháp tiếp cận bình đẳng giới, lồng ghép giới trong thực hiện Công ước CEDAW.

Trung tâm Thông tin – Tư liệu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video