Hơn 800 nữ ứng cử viên được trang bị kỹ năng trở thành đại biểu cơ quan dân cử

25/04/2016
Trong 2 ngày (20-21/4), tại TP HCM, TƯ Hội LHPNVN phối hợp với dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” giữa Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Quỹ Châu Á, tổ chức lớp tập huấn dành cho các nữ ứng viên lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở các tỉnh miền Tây Nam bộ.

 Tham gia tập huấn có 45 nữ ứng cử viên từ các tỉnh: Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu tổng quan về Quốc hội, Luật Tổ chức Quốc hội, vai trò của nữ giới trong chính trị, vấn đề bình đẳng giới trong các luật hiện hành; cách thức xây dựng, trình bày chương trình hành động; cách thức làm việc với các cơ quan truyền thông... Lớp tập huấn nhằm khuyến khích sự tham gia tự tin, chủ động của các nữ ứng cử viên vào nỗ lự giải quyết những vấn đề cấp bách đang đặt ra với đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến nay, hơn 800 nữ ứng cử viên tiềm năng các cấp đã được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng do Hội LHPNVN phối hợp với Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” tổ chức.

Theo: PVH, Báo PNVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video