Họp ban điều hành Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”

19/10/2011
Chiều 18/10, Ban điều hành Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Đề án 9 tháng đầu năm 2011.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam -Trần Thanh Bình và các thành viên Ban Điều hành. Thành viên của Ban Điều hành Đề án là đại của 7 bộ, ban ngành cấp Trung ương: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, TW Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; và đại diện ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế, Tuyên giáo, Ban Quốc tế TW Hội LHPN Việt Nam.

 

Cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, hạn chế trong việc thực hiện Đề án 9 tháng đầu năm; bàn biện pháp phối hợp hoạt động thực hiện Đề án giữa các Bộ, ngành nhằm đạt kết quả tốt hơn.

 

Thay mặt TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Thanh Bình đề nghị các bộ, ngành tăng cường hơn nữa công tác phối hợp thực hiện Đề án. Theo Phó Chủ tịch: Chính phủ không giao việc thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” cho riêng Hội LHPN Việt Nam mà Đề án có tính liên ngành, các Bộ, ngành liên quan cũng có trách nhiệm thực hiện Đề án. Do đó, công tác phối kết hợp thực hiện Đề án cần có sự thống nhất từ kế hoạch, nội dung, các bước thực hiện đến hoạt động giám sát ở tất cả các cấp, không chỉ ở cấp Trung ương.

Song Ngọc - ban GĐXH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video